Ameliyat ve yara izlerinin düzeltilmesi

Ameliyat ve yara izlerinin düzeltilmesi

Yara ve ameliyat izlerinin düzeltilmesi estetik cerrahinin en fazla talep edilen ameliyatlarından biridir. Burada amaçlanan, yara izinin dikkat çekmemesini sağlamaktır, tamamen yok etmek değildir. Hiç bir yöntemle bir yara izini tamamen yok edemezsiniz. Halk arasında tüm yara izlerinin estetik ile yokedilebildiği şeklinde yanlış bir inanış vardır. Tüm ameliyatlardan yada yaralanmalardan sonra dikiş atılan yerlerde iz kalır. Kalan yara izi aslında fizyolojik bir olaydır, tamamen doğaldır, iyileşen yaranın geride kalan artığıdır; fakat görünüşü bozduğu için sıkça düzeltilmesi istenir. Aslında estetik cerrahide yapılan, kalacak izin en az görüneceği, nispeten gizli bir yerde olmasını sağlamak ve dikişin mümkün olduğu kadar düzgün atılmasını sağlamaktır; eğer iz, bir yaralanma sonucu oluşmuşsa bu izi daha az dikkat çekecek hale getirmekdir.

Bazı durumlarda ise izin düzeltilmesi zorunludur. Örneğin bir parmağın alt yüzündeki bir yara parmakta kontraktüre yol açabilir; bu durumda kontraktürün açılması gereklidir. Bu gibi kontraktürler sıklıkla yanık vakalarında olur ve z-plasti,w-plasti, çift ters z-plasti gibi yöntemlerle açılırlar. Böyle yara izleri görünümü bozmanın ötesinde bazı fonksiyonlarıda etkiler, örneğin yukarıda verdiğim elde kontraktüre (çekmeye) yolaçan yara izleri kişinin elini kullanmasına engel olabilir.

Burun estetiği, liposuction gibi bazı estetik ameliyatlar da hakikaten görünür bir iz kalmamaktadır, çünkü ameliyatta yapılacak kesiyi cerrah gizli bir yerden yapar ve kalan iz görünmeyen bir yerde kalır. Örneğin burun estetiğinde tüm ameliyat burun deliği içinden yapıldığı için dışarıdan görülebilir bir iz olmaz. Yağ alma ameliyatında da liposuction kanülleri bikini içinde kalan kısımlara yada göbek içine yapılan birer santimlik kesilerden yerleştirilir. Yağ alma işlemi sonunda dikilen bu birer santimlik kesilerden geriye görülür bir iz kalmaz. Kazalara bağlı yaralanmalarda yada apendisit, guatr yada mide ameliyatı gibi ameliyatlardan kalan dikiş izleri ise farklıdır. Bu ameliyat izleri görünür yerlerde kalabilir. Bir trafik kazasında yanağı kesilmiş birisine ne yapılırsa yapılsın yanağında hafif bir iz kalacaktır. Estetik cerrahi tabii ki bu tarz yara izleri karşısında tamamen çaresiz de değildir.

Z-plasty, w-plasty, çift ters z-plasty, eksizyon-sütür gibi bir çok yara izi revizyonu tekniği vardır. Estetik cerrahi prensiplerine uyarak yapılan yara revizyonlarından son derece yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.Doktorunuz yara izini değerlendirdikten sonra yapılabilecekleri size sunar. Bu tip yara revizyonu gibi ameliyatlar bazen birden çok ameliyat ve tam sonucu alabilmek için uzun bir dönem gerektirebilir. Doktorunuzun önerilerine uymanız ve sabırlı olmanız gerekir. Yara iyileşmesi aylar, yıllar sürdüğü için her estetik düzeltme sonrasında yaranın toparlaması için en az 6 ay beklemek gerekir, çünkü cerrahi olarak düzeltilen yarada yara iyileşmesi süreci sıfırdan başlayacaktır. İyi bir sonuç elde etmek için sabırlı olmak birinci şarttır. Yine de estetiğe rağmen hafif bir iz kalabilir; bu durumda kamuflaj tekniklerini uygulamaktan başka çare kalmaz. Kamuflaj-makyaj hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Herhangi bir yara izinin düzeltilmesi için neler yapılabileceğinin belirlenmesi gerekir. Bununda ilk şartı yara izinin yakından görülerek muayene edilmesidir. Bir yara izini görünür kılan bazı özellikleri vardır. Yara bu özellikleri sebebiyle dikkat çeker. Bu dikkat çekici özellikleri ortadan kaldırılırsa daha az görünür hale getirilebilir.
Örneğin yara izi, çevresindeki normal ciltten kabarık olabilir.
Yara izinin rengi çevresindeki normal ciltten farklı bir renkte olabilir.
Yara izi saçlı deride olup o bölgedeki saçların dökülmesine yolaçmış olabilir; saç çıkmayan bölgede yara izi böylece daha belirgin hale gelmiş olabilir.
Yara izi vücuttaki doğal çizgilere dik bir şekilde olabilir (yukarıdaki çizimde yüzün doğal çizgileri gösterilmiştir, bu çizgilere dik olan yara izleri daima daha belirgin olur). Bu tarz yara izleri daha belirgin olur. Örneğin alındaki enine bir kesiden kalan iz, alın çizgileri de enine olduğu için çok dikkat çekmeyebilir, fakat alındaki dikine bir yara izi çok daha belirgindir. Bu durumda yara izinin şekli, z-plasti gibi çeşitli cerrahi yöntemlerle değiştirilerek daha az dikkat çekmesi sağlanır.
Yara izi çevresindeki normal ciltten çökük olabilir.

 

Yara izi revizyonunda izin neden belirgin kaldığı da önemlidir. Yara izi şu sebeplerden belirgin şekilde kalabilir:
Yara kendi kendine iyileşmişse, herhangi bir dikiş atılmamışsa..
Yara içinde toz, toprak, kömür, cam gibi yabancı cisimler varsa (bunlar yara izinin rengininde değişik olmasına ve yara iyileşmesini de bozarak izin belirgin olmasına yol açarlar)..
Yara gergin dikilerek kapatılmışsa (yaranın gerginliğini uzun süre taşıyacak ciltaltı dikişler atılmamışsa yara izi zamanla genişler).
Yara uygun olmayan, vücutta reaksiyon veren dikişlerle kapatılmışsa..
Yaraya atılan dikişler gereğinden fazla bırakılmış, geç alınmışsa..
Yara dikilirken everte edilmeden (dikiş hattı hafif kabartılmadan) dikilmişse..
Atılan dikişler erken alınıp yara açılmışsa..
Dikiş atıldıktan sonra uygun şekilde pansuman yapılmamışsa..
Kişinin yaraları kötü iyileşmeye eğilimli ise (vücudu hipertrofik skar yada keloid oluşumuna eğilimli ise)..
Yaranın olduğu bölge dikiş izlerinin genelde kötü kaldığı bir bölgedeyse (göğüs kemiğinin üzeri, omuz, belin arkası, sırt genellikle yara izlerinin kötü kaldığı bölgelerdir)..
Yara uygun olmayan kalınlıkta cerrahi ipliklerle, uygun olmayan yöntemlerle atılmışsa..
Yara izi vücudun doğal kırışıklık ve cilt izlerine paralel değilse, bu hatlara dik açı ile oluşmuşsa (örneğin alnımızdaki cilt çizgileri yataydır, alın kırışıklıklarını düşünün; alında yukarıdan aşağı uzanan bir yara izi, yatay bir yara izinden daha belirgin görünecektir)..
Yara iyileşirken enfeksiyon gelişmişse yara izi istenmeyen şekilde belirgin kalacaktır.

Tüm bu özellikler değerlendirilip neler yapılabileceğine karar vermek gerekir. Tabii yara izinin bulunduğu bölgede önemlidir. Vücudun bazı bölgeleri estetiğe uygun, bazı bölgeleri (sırt, bel arkası gibi) uygun değildir. Yara izi düzeltilmesinden sonra, özellikle cerrahi yöntemler kullanıldığı taktirde, geride yine belli bir iz kalacaktır. Önemli olan nihai kalacak izin öncekinden daha az belirgin olmasıdır. Eğer yapılacak estetik düzeltme sonunda yine belirgin bir iz kalacaksa, hasta bir fayda görmeyecekse estetik düzeltme yapılmaz. Bazı izler cerrahi düzeltmeye uygun değildir, bazısı uygundur. Örneğin kolunda jilet kesilerine bağlı izlerden şikayetçi bir çok hasta estetik cerrahlara başvurmaktadır. Bu tarz izler genellikle çevresinden kabarık olmayan, sadece çevredeki ciltten daha açık renkli çizikler şeklinde görülmektedir. Bu tarz skarlara cerrahi düzeltme çok fayda sağlamamaktadır. Cerrahi olmayan yöntemlerden (lazer peeling, dermabrazyon..) daha fayda görebilirler.

Doktorunuz muayene sonrası yapılabilecekleri size sunar. Burada önemli olan terazinin bir kefesine yaranın şu anki görünüşünü koymak, diğer kefesine estetik düzeltme sonrası olacak görünümünü koyup ona göre karar vermektir. Unutmayınki estetik cerrahinin adı“ESTETİK”, soyadı “CERRAHİ” dir. Yani yapılan estetik düzeltmelerden de belli bir iz kalmaktadır. Doktorunuz aldığı uzun eğitim ve tecrübeleri ışığında size yapılabilecekleri, estetik düzeltmeden fayda görüp görmeyeceğinizi ve neler yapılabileceğini anlatacaktır.

Yara izlerinin düzeltilmesi ile ilgili olarak genellikle şu yöntemler uygulanır:
estetik cerrahi Yara izinin cerrahi olarak çıkarılıp estetik prensiplerine uygun olarak tekrar dikilmesi.
estetik cerrahi Z-platy, w-plasty gibi yöntemler uygulanması.
estetik cerrahi Dermabrazyon, lazer, peeling gibi aşındırıcı yöntemler uygulanması.
estetik cerrahi Kamuflaj (medikal dövme, makyaj uygulaması) (Kamuflaj-makyaj hakkında bilgi almak için tıklayınız).
estetik cerrahi Lipofilling (Çökük yara izlerine uygulanan yağ enjeksiyonu).
estetik cerrahi Yara izine kortikosteroid enjeksiyonu yapılması.
estetik cerrahi Silikon tabaka kullanılması.
estetik cerrahi Yara izinde düzelme sağlayan pomadların uygulanması.

Ufak yara izi düzeltmeleri genellikle lokal anestezi ile ayaktan yapılır. Geniş dermabrazyon yapılacaksa yada yara izi lokal anestezi yapılamayacak kadar genişse genel anestezi verilebilir.
Ameliyatın ne şekilde yapılacağı yapılacak girişime göre değişir. Yara izlerinin estetik düzeltilmesi sırasında yapılacak kesiler genellikle yara izi üzerine cerrahi kalemle çizerek işaretlenir. Yapılan plana göre kesi ve düzeltmeler uygulanır. Ameliyat sonunda mümkün olduğu kadar ince dikişler ile estetik dikiş atılır. Dikiş hattı üzerine strip denen ince bantlar uygulanabilir.
Bunlar dışında yaranın estetik düzeltmesinin ne zaman yapılacağı da önemlidir. Yara oluştuktan sonraki yakın zamanda estetik düzeltme yapılmaz. Yara iyileşmesi oldukça karmaşık biyolojik olayların gerçekleştiği bir süreçtir. Yara iyileşirken çevresindeki cilde göre hafifçe kabarır, kızarır, sertleşir ve kaşınır. Bunlar yara iyileşmesinin belirtileridir. Bu sırada vücuttaki bazı kan hücreleri ve bazı başka hücreler bu alana hücum edip o bölgede yaranın tamiratını başlatırlar. Bu dönemde estetik düzeltme yapılmaz, yapılırsa sonuç istendiği gibi olmaz. Başarılı bir yara revizyonu için mutlaka yara iyileşme sürecinin sona ermiş yada büyük kısmının tamamlanmış olması gerekir. Bu sebeple yara izine estetik düzeltme için hastaları yara oluştuktan en az 3 ile 6 ay sonra görmek isteriz. Bu, hasta görüldüğünde estetik düzeltme yapılacak manasına gelmez. İyi bir sonuç elde etmek için daha beklemek gerekebilir. Biyolojik olarak yara iyileşmesi 2 yılda tamamlanır.

 

Z-plasti, yara izini nasıl kırıyor ve uzamasını sağlıyor:

Koldaki lineer yara izinin w-plasty şeklinde çıkarılması. Böylece bir daha kontraktüre yol açmayacak…

Z-plasty:

Yara izinde tam bir düzelme sağlamak için yapılan ameliyatta şu özelliklere dikkat ediyoruz:
Steril şartlarda çalışılır, çünkü enfeksiyon demek izin belirgin kalması demek..
Yara keloid değil ise tam çıkarılır (keloid yada hipertrofik skar durumunda, izin içinden kısmi çıkarma yapılır yada cerrahi çıkarma yapılmaz)..
Uygun ipliklerle yaranın gerilimini bir süre taşıyacak ciltaltı dikişler atılır (bu dikişler aynı zamanda yaranın hafifçe kabarık olmasını sağlar; çünkü yara iyileşirken hafifçe çöker. Everte edilerek -kabartılarak- dikilen bir yara, iyileşme sürecinde hafifçe çöker ve çevresi ile hemzemin olur)..
Cilde mümkün olan en ince iplikle en estetik şekilde dikiş atılır.
Cilt üzerinde yaranın gerilimini taşıyacak ve yara dudaklarını aynı seviyede birarada tutan “strip” denen özel bantlar uygulanır (ki bu bantlarıda özel bir yerleştirme usulü vardır)..
Hasta ikinci yada üçüncü gün kontrole çağrılır. Strip bantlar, hava ve su geçirmediği için iki, üç gün sonra değiştirilmeleri gerekir, yoksa strip bantların altında sulanma olur (bu da enfeksiyona yolaçar)..
Yaranın yerine göre, dikişler uygun günde alınır.
Dikişler alındıktan sonra hasta, gerekiyorsa yara izinin belirginliğini azaltan, izi silikleştiren ürünleri de kullanabilir.

 

Bu tarz ameliyatlardan sonra pansuman ve yara bakımı çok önemlidir. Yarada oluşabilecek bir enfeksiyon, belirgin iz kalmasına yol açarak tüm çabanın boşa gitmesine neden olur. Kontrollerinize gününde gitmeniz ve doktorunuzun önerilerine tam uymanız önemlidir. Dikişlerinizin tam gününde alınması gerekir ve bu ameliyatın yapıldığı yere göre değişir. Erken alınan dikişler yaranın açılmasına yol açabileceği gibi geç alınan dikişlerde estetik düzeltme sonrası kalan izin daha belirgin olmasına yolaçar. Ayrıca dikiş hattının mümkün olduğu kadar gevşek olması, dikiş hattında gerginlik olmaması gerekir. Bu sebeple el, kol, bacak gibi bölgelere yapılan estetik düzeltmeler sonrası spor gibi bu bölgelerde gerginliğe yol açacak aktivitelerden kaçınmanız önerilir. Yara izlerinin estetik düzeltilmesi ameliyatlarında en büyük risk dikiş yerinde enfeksiyon gelişmesidir. Enfeksiyon uygun tedavi ile geçirilse bile belirgin bir iz kalmasına yolaçar ve tüm çabamız boşa gitmiş olur. Enfeksiyonu önlemek için ameliyat öncesi ve sonrası hastaya antibiyotik verilir.

 

ESTETİK AMELİYAT SIRASINDA ATILAN DİKİŞİN İZİNİN EN AZ KALMASI İÇİN YAPILABİLECEK 11 ŞEY

Ameliyat kesisi, ciltteki hatlara paralel yapılır. Böylece izin daha az dikkat çekmesi sağlanır. Örneğin alındaki bir iz yukarıdan aşağı yönde ise çok dikkat çeker. Halbuki alnımızdaki çizgilenmeler yataydır. Kesi izi de yatay olursa, çiltteki çizgiler arasında kaynar gider, dikkat çekmez.
Kesi dikilirken pot olmaması için yuvarlak değil, elips şeklinde olmalıdır. Böylece dikildiğinde dikiş hattı düz olur ve başlangıç ve bitiş noktalarında pot olmaz.
Ameliyat kesisi yapılırken bistüri dokulara dikine tutulur, yatay yada eğik tutulmaz. Böylece izin, olabilecek en ince dikiş izi olması sağlanır.
Ameliyat sırasında dokuya en az hasarı verecek aletler kullanılır (örneğin ince dişleri olan ince uçlu doku pensetleri).
Dikiş atılıp yara kapatılmadan önce kanamalar durdurulmalıdır. Kanama olursa yara hattında kan birikebilir (hematom) ve bu da yara hattında enfeksiyon ve dikiş izinin daha enli olma riskini artırır.
Dikiş hattı kapatılırken arada ölü boşluk kalmadığına emin olunmalıdır.
Dikiş hattına yük binmemelidir. Dikiş hattındaki ağırlığı ve gerilimi ciltaltı dikişler ve cilde uygulanan steri-strip bantlar taşımalıdır. Böylece cilde çok ince, iz bırakmayan, sadece yara kenarlarını birarada tutan dikişler atılabilir.
Dikişler atılırken yara hattının hafifçe kabartılarak atılması gerekir. Unutmayın, dikiş izi iyileşirken mutlaka kontrakte olacaktır; yani boyu kısalır ve hafifçe çöker. Yara izi hafifçe çökeceğinden dikilirken hafifçe kabartarak dikilir. Daha sonra dikiş izi hafifçe çöktüğünde, çevresi ile hemzemin olacaktır.
Mümkün olduğu kadar cilde naylon dikişler kullanınız.
Dikişler tek tek atılır, continu dediğimiz sürekli dikiş atılmaz.
Yerine göre mümkün olduğu kadar ince iplikler kullanılır.
Hasta yara pansumanının takibi konusunda eğitilir.
Kaynak: www.skintherapyletter.com

KOLLARDAKİ FAÇA İZLERİNE ESTETİK YAPILIRMI?

estetik cerrahi Bu konuda bana çok fazla sayıda soru gelmekte: kollarımda jilet izleri var, bıçak izleri var, bu izlere estetik düzeltme olurmu, silebilirmiyiz? şeklinde… Lütfen bu konuda bana mail atmayınız. Sorunuzun cevabı hemen burada:
estetik cerrahi Kollardaki jilet ve bıçak izleri genellikle yanyana duran çok sayıda, ince çizgi şeklindedir. Bu izlerin cerrahi düzeltmesi olmaz, çünkü izleri çıkarıp estetik dikişlerle diksek bile eski halindan farklı olmayan izler kalacaktır. Ancak izler geniş ise, izler çıkarılıp estetik dikişler atılarak inceltilebilirler; yine de ince birer dikiş izi kalacaktır.
estetik cerrahi Bazen bu izleri silikleştirmek için üzerlerine lazer yada kimyasal maddelerle -peeling solusyonları ile- soyma, zımparalama yapılmaya çalışılır. Bu durumda da ya izler geçmez yada bu seferde zımparalanan-soyulan alanda leke kalır.
estetik cerrahi Eskiden bu izlerin tam üzerlerine -ince, açık renkli izin üzerine- cilt renginde dövme yada kalıcı makyaj yaptırılması önerilirdi. Sonra bu yöntemin iyi bir sonuç vermediği görüldü. Bu yöntemde izin üzerine cilt renginde dövme yapılınca artık izin farkedilmeyeceği düşünülüyor, halbuki ya dövme boyasının rengi tam tutturulamıyor yada güneşin etkisi ile cilt rengi, esmerleşip, açıldıkça izin üzerine yapılan dövme -yada kalıcı makyaj- rengi aynı kaldığından, bu yöntem, izi daha da belirgin hale getiriyor.
estetik cerrahi Kollardaki bıçak ve jilet izlerinin (faça izlerinin) bence tek tedavisi yoketmek değil, onları kamufle etmek. Bu da 2 yolla yapılabilir; biri kalıcı, diğeri geçici bir yöntemdir.
Profesyonel, kapatıcı, kamuflaj makyajı (geçici bir çözümdür): Bu gibi izleri kapatmak üzere özel kapatıcı makyaj ürünleri vardır. Bu ürünleri genellikle parfümeri mağazalarında bulamazsınız. Profesyonel sahne makyajı uzmanları, bu ürünleri genellikle sahne ve Tv sanatçılarının yüzlerindeki izleri kapatmak için kullanır. Bu makyaj malzemeleri suya dayanıklıdır; bu ürünlerle izlerin üzerine kapatıcı makyaj yaptıktan sonra denize, havuza gidebilirsiniz; bir kaç gün çıkmazlar. Bu ürünleri nereden bulabileceğinizi ve nasıl kullanacağınızı öğrenmek için profesyonel bir makyaj uzmanından yardım almalısınız. Bu konuda daha geniş bilgiyi Kamuflaj-makyaj ile yara izlerinin saklanması sayfamızda bulabilirsiniz.
Kamuflaj için desenli dövme (kalıcı bir çözümdür): Faça izlerini gizlemenin bir yolu da, üzerlerine bol renkli, desenli bir dövme yaptırmaktır. İzler, dövmenin içinde yine belli olur ama genellikle insanlar ilk bakışta dövmenin desenine dikkat ederler, faça izlerini görmezler. Bu konuda bir vaka örneğini Türkiyede dövme sanatı sayfamızda görebilirsiniz. Tabii bu yöntemde, izin olduğu bölgeye büyükçe bir dövme yapılacaktır, bunu da gözönüne almalısınız.

60 Comments

 1. Mehmet dedi ki:

  Hocam. Yuzumdeki 2 adet nevüs cerrahi olarak aldirdim ve dikisler var. Ikisinin ustunu de doktor beyaz seffaf bisey ile kapatildi. Nevus ün 1 i mercimek kadar , digeri biraz daha buyuk.
  Kac gun sonra dikis üstundeki bantları almam lazim?
  Kac gun sonra dikislere su dokunabilir?
  Bantlar ciktiktan sonra dikis alanina kadar pansuman gerekir mi?
  Dikişleri bayramda aldirmam lazim. Dikisleri Acil servis te herhangi bi doktor ya da hemsire almasinda sakınca olur mu.. tesekkurler

  • Aslında bu soruları ameliyatınızı yapan cerraha sormalısınız. Aslında bu sorulara sizi görmeden hiç cevap yazmamalıyım. Sizi görmemişim, alınan benler ne büyüklükte, özellikleri nedir bilmiyorum, atılan dikişler ne ile nasıl atılmış bilmiyorum, ciltaltı dikiş atılmış mı bilmiyorum.. Binbir bilinmeyenli denklem. Sadece çook genel bir cevap yazabilirim: 3-4 gün sonra pansumanı değiştirtin ve 1 hafta sonunda dikişleri aldırın. Yüzdeki dikişler 5-7 günde iyileşir. Bu şekilde olduğunuz herhangi bir ameliyatla ilgili soruları öncelikle doktorunuza sormalısınız. Sizi görmeden, hiç bir şey bilmeden (dikişin şekli, yeri vs) cevaplamak zararlı olabilir. Bu yüzden ancak genel bir cevap verebilirim..

 2. Ediz **** ****** dedi ki:

  Merhaba Hocam, Faça , jilet izi gibi konularda soru sorulmasını pek istemediğinizi defalarca dile getirmişsiniz görüyorum fakat yine de sormak istediğim bir kaç soru var. Yardımcı olursanız sevinirim. Rica ediyorum 27 yaşındayım , bayramdan sonra yani 20 gün kadar sonra mülakatım var ve kolumda 15 yıl önce falan yaptığım paralel 3 çizik var ve sadece deri üzerinde ince çizgiler mevcut. TCA- peeling önerenler oluyor mu bu sürede kurtarabilir miyim bu asitle .?
  Ayrıca; kalıcı makyaj ile yapılan kısım mercek ile bakıldığında fark edildiği söyleniyor ,yapma şansım hiç yok gibi görünüyor yardımcı olursanız sevinirim..
  iyi günler diliyorum.

  • Maalesef faça izi gibi izler estetik düzeltme açısından çok zor izlerdir. Bunlara cerrahi düzeltme olmaz. Cerrahi olarak çıkartılıp estetik dikilse bile aynı şekilde, belki daha da kötü iz kalacaktır. Bu yüzden sadece lazer ile yüzeyel yakılmasını yada peeling uygulanmasını tavsiye ediyorum. Tabii bu uygulamalar kısa zamanda mucizevi sonuçlar vermez. Sonucun oturması için belli bir süre geçmesi gerekecektir.

 3. celal dedi ki:

  merhabe hocam

  ben de karaciger kid. hid. ameliyati oldum 3 sene oldu ve yaram epey bi siskinligi var bu izi icin ne yapabilirim bana yardimci olur musunuz simdiden tesekkr ederim..

  ii gunler hocam

  • İzin bir kaç fotoğrafını gönderirseniz estetik düzeltmeden fayda görür müsünüz, görmez misiniz söyleyebilirim.. Öncelikle izi görmek şart.. E-mail (oytunmd@gmail.com) ile yada whatsapp ile (0 533 5690649) fotoğraf gönderebilirsiniz..

 4. Mnvr dedi ki:

  Merhaba ben 1 sene önce trafik kazasi gecirdim yüzümde izler var ve kiriklarimda vardi izlerim daha pempe oldugu icin ve daha tam iyilesmedigi icin duzeltme yapamam dediler 6 ay sonra karar ver istersen yapariz dediler kesin cözüm degil ama ben yinede yaptirmak istiyorum ama yaranin ustunden tekrar kesilince zor kapanir mi yara ve daha cok buyur mu ya da gerilme daha cok mu olur ve cok mu acı cekerim duzeltme isleminde

  • Estetik revizyonlar zamanı gelmeden yapılmamalıdır. Doku eski esnekliğine kavuşmadan, dokudaki sertlikler yumuşamadan estetik düzeltme yapılırsa istenen sonuç alınamaz, yapılan şey bir işe yaramaz. Doktorlarınızın önerilerine uyunuz.. Her şeyin bir zamanı sırası var.

 5. Altuğ dedi ki:

  Mrb iyi gunler hocam benim yuzumde daha bebekken hastaliktan dolayi adetlerimizde yer alan şeyhlerin tedavi yöntemi kullanılmıştır.Yüzumu ateşe konulmuş şiş ile tedavi etmeşler ve lekeleri kalici hale gelmis durumda acaba buna bi çare varmidir

  • Altuğ bey, sanırım telefonda da görüşmüştük. Fotoğraflarınızı da göndermiştiniz. Bu izler kesinlikle tamamen yokolmaz. Daha az dikkat çekici hale gelir ama tamamen yokolmalarını beklemeyin. Hele polislik, subaylık sınavları söz konusuysa bu izleri dikkat çekmeyecek hale getirmek bence mümkün değil.. Ancak küçültülebilirler..

 6. Hakan dedi ki:

  Sayın hocam burnumun uc kısmında mercimek tanesi kadar bir ben var idi tavsiye üzerine aldırmaya karar verdik ve aldırdık ilk etapta 3 dikiş atılmıştı,dikişli iken kabuk bağlamış idi dikişleri aldırdıktan sonra kabuk bağlayan bölgenin göçük olduğu kanaati ile ameliyatı yapan doktora gittim tayini çıkmış başka bir doktora gittim ve bu dikişlerin zamanında açıldığını göçüğünde bu sebeble oluştugunu söyledi ve tekrar orayı açarak dikilmesi gerektiğini söyledi ve gerçekleştirdi 7 dikiş atıldı şuan burnumun uç kısmında oval şekilde çiçek deseni sırıtıyor ameliyat olalı 1 ay oldu ve bu durum bi hayli can sıkıcı hale geldi.Tavsiyeniz nedir bu izler kaybolurmu.ne yapmamı hangi branşa ve doktora gitmemi önerirsiniz.

  • Bu gibi durumlarda kısa aralılarla aynı yere dikiş atılmaz. Revizyon yapmak için en az 6 ay, hatta 1 sene geçmeli. İzi görmüş değilim ama tavsiyem hiç bir şey yapmayın, aradan bir sene geçsin. Ondan sonra duruma göre yeni bir düzeltme planlanabilir. Sabırlı olmalısınız..

 7. hasan ali dedi ki:

  Hocam kaşımın ortasından sağ gözümün altına kadar dikiş izi var. bu izi yaklaşık 15 yıldır taşıyorum ve polislik mülakatlarına girmek istediğim için sildirmek istiyorum. bunun için öneriniz nedir ve yaklaşık olarak kaça patlar.

  • Bugünlerde çok sorulan bir soru. Öncelikle şunu bilmelisiniz; hiç bir yara izi tamamen “silinmez”.. Estetik düzeltme ile, lazer, peeling, dermabrazyon gibi yöntemlerle sadece silikleşir, daha az dikkat çekecek hale gelir. Polislik, subaylık sınavlarında bu izler estetik yapılsa bile sorun olabilir. Kesinlikle izlerin tamamen silinmesini beklemeyin, dünyada yok böyle bir şey.. Peki, estetik düzeltmeden ne kadar fayda görürsünüz? Yaptırmanıza değer mi? Bunu söyleyebilmek için mutlaka yara izini görmemiz gerekir. Eğer bana e-mail (oytunmd@gmail.com) yada whasapp (0 533 5690649) ile izin fotoğraflarını gönderebilirseniz bir şeyler söyleyebilirim.. Daha da doğrusu yara izini muayene ile değerlendirmektir tabii ki.. Çünkü izin ve çevresindeki cildin esnekliği gibi fatörler de önemlidir; bunu da ancak muayene ile değerlendirebilirim..

 8. Seda dedi ki:

  Mrb hocam kalp ameliyati izine birsey yapilabiliyormu.göğüs kafesinde ve cok yukarda old.icin rahatsiz oluyorum

  • Bu bölgede ameliyat izleri genelde çok kabarık, kaşıntılı oluyor. Buna en iyi çözüm kortizol enjeksiyonudur. Üç hafta ara ile 2-3 kez kortizol enjeksiyonu izin renginin solmasını, kabarıklığının azalmasını ve kaşıntının giderilmesini sağlar. Yalnız enjeksiyon derken bunu sıradan bir iğne sanmayın. Böyle hipertrofik skarlara kortizol enjekte etmenin bir usulü vardır. Uygun şekilde yapılmazsa hiç bir işe yaramaz. En yakınınızdaki plastik cerraha başvurursanız size yardımcı olacaktır..

 9. Samet dedi ki:

  Merhaba hocam.
  Ben 26 yasindayim 6 yıl önce bir kaza sonucunda yüzümde sol yanağımın sakal kısmının üzerinde yüzüme yatay şekilde 3 santimlik dikiş izi kaldı. Yüzümdeki iz deri tonundan farklı olmakla birlikte, iz kalan kısım çökük durumda bugüne kadar bu şekilde nasıl idare ettim bilemiyorum. Bu izden kurtulma imkanım var mı ? Yahut gorunmemesi sağlayabilir misin?

 10. Filiz dedi ki:

  Merhaba hocam ben 10 yaşında apandist ameliyatı oldum suan 27 yaşında bir bayanın ve kilolu biriyim özellikle göbeğim var ve dışardan bakıldığında karnım da yamukluk var ve ameliyat yerim çok belli dışından bile belli bunu herhangi bu operasyonla duzeltebilirmiyiz

  • Bu tarz estetik düzeltmeler yapılıyor. Özellikle hastanın batın ameliyatı olduğu dönemde batın bir süre açık bırakılmışsa ve drenler konmuşsa bunlar çok derin izler bırakabiliyor. Estetik revizyonlardan fayda görebilirsiniz ama net bir şey söyleyebilmem için muayeneye gelmeniz gerekir. Sizi görebilirsem neler yapabiliriz daha net bilgi verebilirim. Uzakta iseniz fotoğraf da yollayabilirsiniz..

 11. Abdullah dedi ki:

  Hocam iyi günler ayrıca işlerinizde başarılar dilerim.Benim yüzümde şakak bölgesinde yaklaşık 3 cm uzunluğunda ve 1 cm eninde ( belkide daha küçük) bir skar var.Çocukken kesici bir alet tarafından meydana geldi şuan 30 lu yaşlardayım.Ben bu skar için franksiyonel lazer tedavisi yaptırdım ancak skar çok fazla kapanmadı.Söylemeyi unuttum yaralandıktan sonra maalesef dikiş falan atılmamıştı ve kendi kendine yara kapanmıştı.Skar daha çok kabarık vaziyette ve etrafı çukur gibi hafiften deri rengi sebebiyle de yakından net belli oluyor.Uzaktan dikkat dahi çekmiyor ama beni çok rahatsız ediyor nasıl bir tedavi yapılabilir.Birde yüzümde deriyi gerdirdiğimde skar görünmeze yakın bir hal alabiliyor.Tedavisi mümkün mü ve en aza indirilebilir mi acaba sorularım bunlar cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden sağolun..

 12. Cem dedi ki:

  Hocam merhaba; yüzdeki dikiş izlerini estetik ameliyatla yaptırmak kaç TL ye mal oluyor? Ortalama fiyat söylermisiniz?

 13. Nafiz,a dedi ki:

  Hocam ben hastalıktan dolayı
  Yaklaşık 10 sene evvel
  Sol kulak altından çene altına kadar
  ameliyat geçirdim acaba yara izini kapatmak mümkün müdür.saygılarımla

 14. ozan dedi ki:

  Hocam iyi günler yanagımda ben vardı aldırdım fakat 1 santimlik kesi izi var çok kötü ve belirgin duruyor.bunu en aza nasıl indire biliriz deri birbirini tutmamış açık bir şekilde kaynamış tavsiyeniz nedir

 15. Osman dedi ki:

  Hocam öncelikle merhaba. Benim kolumun iç yüzünde aşağıdan yukarıya doğru çok derin ve yoğun yara izleri mevcut. 4-5 yaslarında iken asansöre sıkışmış kolum. Bunun için sizden bilgi almak istiyorum yardımcı olursanız cok sevinirim.

 16. Firdevs dedi ki:

  Merhaba hocam benim kolumda yanık izi vardı ameliyat oldum ama şuan kolumda koca bir dikiş izi var koluma bakamıyorum psikolojim bozuluyor dikişleri çok düzensiz ve çok kalın daha ince ve daha belirsiz hale getireme gibi bi şansımız var mı

 17. Serkan ******* dedi ki:

  Mrb hocam ismim serkan benim sol böbrek yakınında bi kesik var 4 yıl önce olmustu dikiş atılmıştı ama iz cok belirgin ve kabarık buna müdahale edilir mi edilirse ne kadar zamanda iyilesir orası ? Tesekkur ederim

 18. Kader dedi ki:

  Merhaba ben kader 16yasindayim 10 yasında trafik kazası gecirdim ve Ayağım sakat topalliyorum bu rahatsızlığın yüzünden liseye bile gidemedim 18yasinda yeniden ameliyat olup platin takılacak bu şekilde Ayağım biraz daha iyi olacakmış ben dizimin oradaki dikişleri nasıl şekilde tamamen olmasa bile biraz daha az belirgin bi hale gelmesi için ne yapabilirim lütfen yapabileceğim birşey varsa soyleneniz çünkü izleri görünce kaza aklıma geliyor psikolojim bozuluyor nedensizce ağlıyorum boyunda kısa zaten 142 ve boyum kısa olduğu için dalga geçiyorlar bide üstelik topalim bana yardımcı olursanız çok sevinirim

 19. Volkan dedi ki:

  Hocam iyi gunler yuzumde keloid denilen yara izivar sis ve duzensiz duruyor Ameliyat olmaz tekrarlanir diyorlar kozmetik acidan bi caresi var mi ?

  • Keloidlerin de bir çok tedavi yolu var ama en pratiği keloid içine kortizol enjeksiyonudur. Bu enjeksiyon bildiğiniz ilaç enjeksiyonlarına benzemez. Mutlaka bilen biri yapmalı.. Tavsiyem, en yakındaki plastik cerraha başvurun..

 20. Furkan dedi ki:

  Hocam merhaba. 2 ay 10 gün önce yüzümden skar revizyonu ameliyatı oldum. Dikiş izi pembe – kirmizi arası bi renkte dermatix kullaniyorum 1.5 aydır yara izi ne zaman ten rengine döner ve tavsiye ettiğiniz bir krem yada yöntem var mı ?

 21. Zekiye dedi ki:

  Hocam mrb benim çenemde 7yildir dikiş izi var bu beni çok rahatsız ediyor bu iz gecebilirmi?

 22. erdi dedi ki:

  hocam merhaba ben bi arkadaşımın sırtından yere düştüm ve burnumun üstü yere sürttü ve ortası az bişey yarıldı hastaneye gitmedim yara kapandı kabuk bagladı oda geçti sonucunda yarık izi kaldı çizgi şeklınde 3 ila 5 cm arasında çizgi halinde çöküklük var acaba ne yapmam lazım yardımcı olurmusunuz geçer mi her hangi bir çalışma ile acaba yardımcı olursanız sevinirim

 23. Nil Can dedi ki:

  Hocam merhaba
  Bu hafta troid ameliyatı geçireceğim.izin en aza indirmek için ne yapmalıyım.boyun direksiyonu yapılacak ve bu durum beni iz bakımından çok kaygılandırıyor.

  • Boyun diseksiyonu estetik bir ameliyat değil.. Kalan ize ileride contractubex yada scarfade gibi kremleri kullanabilirsiniz ama izin silikleşmesi için en iyi ilaç zamandır.. Zamanla silikleşecektir..

 24. Betul dedi ki:

  Hocam ben polislik mulkatlarina hazirlaniyorum ve mulakatlarda ayagada bakiliyormus. 6 yasindayken gecirdigim trafik kazasi sonucu sağ ayagimin ust yuzeyindeki deri zedelenmis ve ve soyuldugu icin bir kac ay tedavi gormustum ayagimdaki iz gecmek yerine yanmış gibi bir gorunume geldi. Acaba ameliyat ile duzelebilir mi?

 25. Mustafa dedi ki:

  Hocam ben 7 yıl önce sol kolumdan ameliyat oldum dirseğimden 25 dikiş var dirsegimde yara izimde pembemsi 17 yaşındayım beni çok rahatsiz ediyor estetikle düzelme imkanı var mı bi fikir verirseniz çok mutlu olurum

  • Yara izini görmedim ama koldan dirsekten bahsediyorsunuz. Buralardaki izlere estetik düzeltme olmaz. Yeri kötü, estetiğe uygun değil.. Düzeltme yapılsa bile kısa sürede eski haline gelir..

 26. öner dedi ki:

  merhabalar
  9-10 yaşlarında gözümün iç yan kısmına sıcak plastik yapıştı yanık çukurlaştı biraz 38 yaşındayım bunu düzleştirek bir çare varmı.

 27. Eren dedi ki:

  Hocam bende sağ tarafta göğüs bölgesinde 11 cm ameliyat izi var bunu azaltabilirmiyiz numaranıza foto atsam lütfen yardımcı olun..2- 3 cm silmek yeterli olacak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir