El yaralanmaları

Temmuz 30, 2016

Uzuv kopmaları (el, kol, parmak kopmaları, amputasyonlar)

Tamamen kopmuş el ve parmaklar ancak mikrocerrahi teknikleri ile yerine dikilebilir. Kopuk organların yerine dikilme ameliyatına Replantasyon denir. Bazen de organ tam olarak kopmamıştır, az bir […]
Temmuz 30, 2016

Ayaktan ele parmak nakli

Ayaktan ele parmak nakli, diğer serbest doku nakilleri gibi hiç te kolay olmayan, mikrocerrahi tecrübesi olan bir ekip gerektiren, uzun süren pahalı ameliyatlardır. Tüm bunların yanında […]
Temmuz 30, 2016

Yüzük yaralanması (ring avulsiyon, finger degloving injury)

Yüzük yaralanması, yüzüğün bir yere (sıklıkla kapı kolu, araba kapısı, trabzan gibi yerlere) takılıp, parmağın bir kısmının kopmasına yada cildinin soyulmasına yolaçtığı yaralanmalardır. Oldukça kötü bir […]
Temmuz 30, 2016

El bileği kesileri

El bileği kesileri ülkemizde sık görülmektedir. Bunun iki sebebi vardır: 1) Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde iş güvenliği için gerekli önlemler alınmamakta ve fabrika ortamında el yaralanmaları […]
www.vfxfilm.com | www.wattafilm.com | www.filmaza.com | www.filmsilo.com | www.arvofilm.com| www.tusfilm.com | www.filmcak.com| www.flafilm.com | www.nvpfilm.com| www.filmovtia.com | www.henafilm.com| www.filmikis.com | www.sumifilm.com