estetik cerrahi Bu sayfanın son güncellenme tarihi:
   
 

duyuru
Bookmark and Share


duyuru2

duyuru3

duyuru4

        T.U.B.A.: GÖBEKTEN GİRİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLEN İZSİZ MEME BÜYÜTME AMELİYATI

Bu teknik (T.U.B.A. - Trans Umbilical Breast Augmentation) ilk olarak ekim 1991'de Dr. Gerald W. Johnson tarafından uygulandı. İlk uygulanmasından bu yana bazı revizyonlar geçiren yöntem artık olgunlaşmış, avantaj ve dezavantajları iyice belirlenmişdir. Özel bir eğitim ve cerrahi ekipman gerektirmesi sebebiyle yaygın olarak uygulanmamaktadır (ülkemizde yapılmamaktadır, son yıllarda yurtdışında da bazı dezavantajları sebebiyle bu yöntem terkedilmeye başlanmıştır; bu yöntemin yerini koltukaltından girilerek yapılan meme büyütme tekniği almaktadır).

Ameliyat tekniğini şöyle özetleyebiliriz: göbek deliğinden endoskopik cihazlarla girilerek meme dokusu altında bir boşluk oluşturulur, bu boşluk bir doku genişletici yardımı ile genişletilir, proteze uygun bir alan elde edilir, doku genişletici çıkarılır ve kalıcı meme protezi yerleştirilir. Ameliyat sonunda sadece göbek iç kısmında bir dikiş izi kalır ve bu iz de dışarıdan görülebilecek bir iz değildir; bu yüzden bu ameliyatın nerede ise izsiz bir ameliyat olduğu söylenebilir.


Ameliyattan önce hasta ile yerleştirilecek meme protezinin büyüklüğüne karar verilir, protezlerin konacağı alanlar işaretlenir.
Resimde göbekten girilerek her iki meme dokusu altına ilerletilecek endoskopik aletlerin doğrultuları gösterilmiştir. Göbekte yapılan kesi yeterli olmaz ise özel bir şekilde uzatılabilir. İz yine, sadece göbek içinde kalmıştır. Tekniğin özü, endoskopik aletler ile göbek diliğinden girilerek meme dokusu altında bir boşluk oluşturmak ve bu boşluğa serum fizyolojik ile şişirilecek olan meme protezini yerleştirmekdir.

Göbeğe yapılan ufak kesiden girilerek endoskopik aletlerin yerleştirileceği yol açılır.

Daha sonra meme dokusu altına kadar uzanacak endo-tüp ile açılan yol daha genişletilir. Her iki meme dokusu altında boşluk oluşturulur.

Bu kesitte endo-tüpün, meme dokusu ve kaslara göre yerleşimi görülüyor. TUBA yöntemi ile silikon protezler, asıl olarak meme dokusu altına yerleştirilse bile protezleri kas altına yerleştirmek de mümkündür.

Endoskop ile girilerek meme altında oluşturulan boşluk değerlendirilir, kanama olmamasına dikkat edilir, kanama varsa durdurulur.

Meme altındaki boşluğu oluşturacak olan doku genişletici (kalıcı olan meme protezi değil) boş bir şekilde kıvrılarak endoskopa yerleştirilir.

Endoskop yardımıyla içeri yerleştirilen doku genişletici meme dokusu altında, silikon protezin yerleştirileceği alana yayılır.

Doku genişletici, yerleştirilecek kalıcı silikon meme protezinin hacminin 1.5 katı kadar şişirilir (250 cc'lik bir meme protezi yerleştirilecekse, doku genişletici 375 cc şişirilir). Böylece göğüs dokusu ile alttaki kas arasında yeterli boşluk oluşur. Daha sonra doku genişletici söndürülür ve dışarı alınır.

Yerleştirilecek meme protezi (serum fizyolojik ile şişirilen modellerden), sönük halde içeri yerleştirmek için kıvrılarak hazırlanır.

Kıvrılarak iyice küçültülen meme protezi, endotüpün ucuna yerleştirilir.

Protez, endotüpün ucunun içinde kalacak şekilde yerleştirilir ve endotüp meme dokusu altında oluşturulmuş olan boşluğa doğru ilerletilir.

Protez içeride endotüpten çıkarılır, açılır ve serum fizyolojik ile şişirilir.

Protez şişirildikten sonra şişirme seti çekilir; protez içeride bırakılır.
Son olarak göbekteki kesi onarılır ve bandaj yapılır. Buraya atılan dikişler kendiliğinden eriyen dikişlerle atıldığından daha sonra dikiş almaya gerek kalmaz.

Buradaki çizimler, bu tekniği geliştiren cerrah olan Gerald W. Johnson'un sitesinden alınarak, aynen tercüme edilen alt yazıları ile kullanılmışdır.

Bu ameliyat genel anestezi altında, yaklaşık 1-2 saat içinde gerçekleştirilir. T.U.B.A. yönteminde sadece serum fizyolojik ile şişirilebilen protezler kullanılabilir, silikon jel içeren protezler kullanılamaz. Protezin konacağı bölge hazırlanırken bu bölge, protezden önce konan doku genişletici yardımı ile açılır. Kanama genellikle olmaz. Doku genişletici yerleştirilip şişirildiğinde meme protezinin de nasıl duracağı görülmüş olur. Doku genişletici yerleştirildiğinde duruşu iyi değilse kalıcı protez yerleştirilmeden protezin konacağı alan daha iyi açılıp hazırlanır. Ameliyat sonundaki görünüm şansa bırakılmaz. Bu yöntemde meme protezi, meme dokusu altına yerleştirilebildiği gibi daha zor olmakla birlikte göğüs kası altına da yerleştirilebilir. İleride implantların çıkarılması gerekirse yine göbek deliğinden çıkarılabilirler; ayrı bir kesi gerekmez. Ameliyat sonunda dren koymak gereksizdir.

Diğer yandan teoride müthiş (izsiz meme büyütme ameliyatı!) görünen bu yöntem, bir çok cerrah tarafından da eleştiriliyor. Bazı Amerikalı cerrahlar, bu yöntemle meme protezlerini ortaya yaklaştırmakta zorlandıklarını, simetriyi sağlamanın çok zor olduğunu belirtiyorlar. Silikon protezleri meme başından koyan cerrahlar ise, zaten meme başında kalan izin nerede ise hiç farkedilir olmadığını, dolayısı ile T.U.B.A. gibi zor bir yöntemin gereksiz olduğunu söylüyorlar. Bazı cerrahlar da, koltukaltından konan implantlarla memeye çok kolay şekil verildiğini, meme üzerinde iz kalmadığını; bu kadar uzak bir noktadan implant yerleştirmeye çalışmanın gereksiz olduğunu söylüyorlar...        T.A.B.A.: KARIN GERME SIRASINDA YAPILAN MEME BÜYÜTME AMELİYATI

Bilimsel yayınlarda bahsedilen bu yöntem de T.U.B.A. yöntemi gibi çok uygulanan bir yöntem değildir. Tekniğin esası, karın germe sırasında, aynı kesiden endoskopik yöntemlerle meme protezlerinin yerleştirilmesidir. Bu yöntem de T.U.B.A. (Trans Abdominoplasty Breast Augmentation) yönteminin avantaj ve dezavantajlarına sahiptir.

Bu konuyu internette aramak için kullanabileceğiniz anahtar kelimeler (keywords) :
T.U.B.A., transumbilical breast augmentation, T.A.B.A., transabdominoplasty breast augmentationOnline soru sorabilirsiniz

ESTETİK AMELİYATLARIN 3 BOYUTLU ANİMASYONLARI

estetik cerrahi Amerikan plastik cerrahi derneği, bir çok ameliyatın nasıl yapıldığını, kısa anatomi bilgisinin ve ameliyat tekniklerinin anlatıldığı 3 boyutlu animasyonlar hazırlatmış. Aşağıdaki resime tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

ESTETİK AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HASTA RESİMLERİ


estetik cerrahi Bu web sitesi oluşturulurken sitenin, "Yasal uyarılar" sayfasında belirtilen tüm kanun, tüzük ve kriterlere uygun olmasına özen gösterilmiştir. Bu sebeple web sitemde hastaların estetik ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrası görüntülerine (fotoğraf, video), hastalardan yazılı izin alınmış olsa dahi, yer verilmemektedir. Sitede, site ziyaretçileri ve hastalar için eğitici olduğu düşünülerek konmuş video ve görüntüler ise yabancı kaynaklıdır.

DİKKAT!


estetik cerrahi Lütfen dikişleriniz alınıp, yaralarınız iyileştikten sonra, doktorunuzla iletişiminizi kesmeyiniz. Ameliyattan sonra 6. ayda ve 1. yılda mutlaka doktorunuza kontrole gidiniz.

estetik cerrahi Ameliyatınızla ilgili herhangi bir sorununuz olduğu taktirde ilk olarak kendi doktorunuza başvurunuz. Estetik ameliyat olmuş ve ameliyat sonucunda pürüzler olan hastaların en sık yaptıkları hata, kendi doktorlarına kontrole gitmemeleri; başka bir doktora başvurmaları ve sabırsız olmalarıdır.

estetik cerrahi Her ameliyatın kendine göre bazı riskleri vardır ve ameliyat sonunda bazı istenmeyen sonuçlar, pürüzler oluşabilir. Genellikle bu pürüzler, ufak revizyonlarla düzeltilebilecek sorunlardır. Unutmayın ki estetik cerrahide, canlı dokulara şekil verilmektedir ve ameliyatın sonucu genellikle tüm şişlikler inip, dikişler iyileşmeden görülemez. Bu iyileşme süreci, yerine göre 1-2 ay ile 1 yıl arasında bir zaman alır. Bu yüzden ameliyatınız sonunda pürüz kaldıysa öncelikle ameliyatınızı yapan kendi doktorunuza başvurun ve sabırlı olun.

estetik cerrahi Revizyon ameliyatlarını yapmak için o bölgede iyileşmenin tamamlanmasını beklemek gerekir. Bu yüzden sabırlı olun. Mutlaka kendi doktorunuza kontrole gidin ve iletişiminizi kesmeyin.

Ameliyattan önce ameliyatınız hakkında bilgilenin; ameliyat günü cesaretli olun; ameliyattan sonra sabırlı olun..

estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar öncesi önerilerim için "burayı tıklayın.."
estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar sonrası önerilerim için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahi Ameliyatların ve ameliyatsız estetik uygulamaların fiyatları, ücretleri ile ilgili genel bilgi için "burayı tıklayınız.."SIK SORULAN SORULAR:

BU YÖNTEMLER (T.U.B.A. VE T.A.B.A) ÜLKEMİZDE UYGULANIYORMU?

» Tek tük uygulandığını duydum ama sanırım bazı merkezlerde tecrübe edinmek için yapılmış. Rutinde yapılan bir ameliyat değil. Zaten dünyada da yaygın olarak uygulanan yöntemler değiller. Ayrıca avantaj ve dezavantajları karşılaştırıldığında bir çok cerrah dezavantajlarının daha fazla olduğunu söylüyor. Teoride gerçekten iyi fikir olan bu ameliyatların malesef pratikte getirisi o kadar fazla değil.estetik cerrahiZiyaretçilerim hangi ülkelerden (son 24 saat):

ip-location

 
 


,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ Bu site, en iyi şekilde, en az 1280 X 800 çözünürlük, İnternet Explorer son sürüm ile ve hızlı bir internet bağlantısı ile görüntülenir,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸