estetik cerrahi Bu sayfanın son güncellenme tarihi:
   
 

duyuru
Bookmark and Share


duyuru2

duyuru3

duyuru4

        HASTA HAKLARI

HERHANGİ BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURAN HERKESİN...

HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA...
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

EŞİTLİK İÇİNDE HİZMETE ULAŞMA...
Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

BİLGİLENDİRİLME...
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME...
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

PERSONELİ TANIMA VE DEĞİŞTİRME...
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

BİLGİ İSTEME...
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

MAHREMİYET...
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

RIZA VE İZİN...
Tibbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

REDDETME VE DURDURMA...
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

GÜVENLİK...
Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya,

DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME...
Kuruluşun imkanları çerçevesinde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,

SAYGINLIK GÖRME...
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

RAHATLIK...
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

ZİYARET...
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

REFAKATÇİ BULUNDURMA...
Mevzuatin, sağlık kurum ve kuruluşların imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA HAKKI...
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

SÜREKLİ HİZMET...
Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

DÜŞÜNCE BELİRTME...
Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye,

HAKKI VARDIR.

Kaynak: 01.08.1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan hasta hakları yönetmeliği. Orjinalini okumak için tıklayınız...estetik cerrahiZiyaretçilerim hangi ülkelerden (son 24 saat):

ip-location

 
 


,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ Bu site, en iyi şekilde, en az 1280 X 800 çözünürlük, İnternet Explorer son sürüm ile ve hızlı bir internet bağlantısı ile görüntülenir,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸