estetik cerrahi Bu sayfanın son güncellenme tarihi:
   
 

duyuru
Bookmark and Share


duyuru2

duyuru3

duyuru4

        MEME REKONTRÜKSİYONU: KANSER SONRASI ALINAN MEMENİN YENİDEN OLUŞTURULMASI

Meme kanseri bayanlarda en sık görülen kanserlerden biridir. Ailede meme kanseri olması, ilk adetin erken görülmüş olması, ileri yaş ve ileri yaşlara kadar adet görme; menapozun geç olması riski arttıran faktörlerdendir. Meme kanserinde en sık yapılan ameliyat mastektomidir, yani göğüsün alınması. Bazı durumlarda (bazı meme kanseri türlerinde ve kişisel kanser riskinin yüksek olduğu durumlarda) kanserli meme yanında sağlam olan diğer taraf meme dokusu da alınır. Mastektomi sırasında meme dokusu (bazı durumlarda göğüs kası da beraberinde) koltukaltı lenf bezleri ile birlikte alınır. Mastektomi ameliyatını genellikle genel cerrahi uzmanları gerçekleştirir. Mastektomi sonrası meme dokusunun yeniden yapılandırılması ise plastik cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirir.

Memenin yeniden yapılandırılması (rekonstrüksiyonu) sadece seçilmiş vakalarda gerçekleştirilmelidir. Kanser henüz başlangıç aşamasındaysa ve tümör tam olarak alınmışsa, tam kür sağlanmışsa bu onarım gerçekleştirilebilir. Hastanın radyoterapi almış olması onarımı zorlaştırır; çünkü radyoterapi alan hastalarda hem kanserin tam temizlenmiş olduğu kesin değildir hem de radyoterapi, meme bölgesindeki dokularda radyasyon yanığına yol açarak bu bölgede çalışmayı ve buraya dikiş atılmasını zorlaştırır. Kanserin henüz başlangıç aşamasında yakalandığı, radyoterapi görmeden kür sağlanmış hastalar, genç hastalar ve koruyucu bilateral (her iki taraflı) mastektomi yapılmış hastalar bu ameliyat için en uygun adaylardır.


MEME ONARIMINDA AMELİYAT SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Meme dokusu onarımında uygulanan başlıca ameliyat teknikleri şunlardır:

estetik cerrahi Silikon meme protezleri ile memenin yeniden yapılandırılması.
estetik cerrahi TRAM flebi (karın dokusu) ile memenin yeniden yapılandırılması.
estetik cerrahi Latissimus dorsi kas flebi (sırttaki en geniş kas) ile memenin yeniden yapılandırılması.
estetik cerrahi Uzak bölgelerden (kalça, kasık gibi) doku transferleri ile memenin yeniden yapılandırılması (mikrocerrahi teknikleri ile gerçekleştirilir).

Bazı vakalarda sadece silikon protez yerleştirilmesi ile yeterli bir göğüs kitlesi elde edilebilir. Bunun için meme dokusu hiç olmasa dahi göğüs duvarında genişleyebilecek sağlıklı cilt olmalıdır. Cilt esnekliği yeterli değilse meme bölgesinde cilt altına öncelikle doku genişletici konarak meme bölgesindeki cilt genişletilir ve daha sonra ikinci bir seans ile geçici doku genişletici çıkarılır, kalıcı meme protezi yerleştirilir. Meme protezi ile onarım yapılmış bir hastada daha sonra radyoterapi uygulanması gerekirse protezin metal parça içerip içermemesi önemlidir. Meme protezi metal parça içeriyorsa çevredeki dokunun radyasyondan daha fazla etkilenmesine ve gereksiz doku harabiyetine yolaçar (örneğin bu vakalarda titanyum kaplamalı meme protezleri kullanılmamalıdır). Göğüsünüz alınmışsa ve meme onarımı için sadece meme protezi yerleştirilmişse ileride bir radyoterapi görme riskine hazırlıklı olmak için doktorunuza meme protezinin metal parça içerip içermediğini sorunuz.

Diğer bir yöntem vücudun kendi dokusu kullanılarak yapılan onarımlardır. Bu yöntemlerde sıklıkla sırttaki bir kas dokusu (Latissimus dorsi kası) yada karın bölgesindeki karın kasları (TRAM) kullanılarak onarım yapılır. Bu yöntemlere "flep" ile yapılan onarımlar denir. "Flep" , kendi kan dolaşımı olan, bir damardan kan akışı olan ve bir çok doku katmanından oluşan (cilt, yağ, kas) doku parçasıdır. Bu ameliyatlar toplumda "doku nakli" olarak da bilinir.

Sırttan yapılan doku naklinde vücudun en geniş kası olan "Latissimus dorsi" kası, üzerindeki cilt ile birlikte belli bir damara bağlı olarak; bu damardan kasa olan kan akışı bozulmadan göğüs bölgesine taşınır. Taşınan bu dokudaki kas dokusu meme dokusunu; cilt ise meme cildini tamamlayacak şekilde onarım gerçekleştirilir. Bu dokunun alındığı kısımda açılan yara ise dikilerek kapatılır. "Latissimus dorsi" kası ile yapılan onarımlar daha çok küçük ve orta büyüklükte göğüsleri olan bayanlar için idealdir; çünkü bu kasın alındığı bölgede ciltaltı yağ dokusu miktarı azdır ve bu taşınan doku ile büyük bir göğüs elde edemeyiz. Daha büyük göğüslü bayanlarda bu onarım yapılacaksa flebin altına bir silikon meme protezi yerleştirilerek yeterli büyüklükte bir meme onarımı sağlanabilir. Bu yöntem klasikleşmiş ve yaygın olarak yapılan bir yöntemdir. Teknik olarak nispeten kolaydır, hızlı yapılır. Kasın alındığı sırt bölgesinde bu kasın eksikliğine bağlı bir fonksiyon kaybı görülmez fakat sırtta, kürek kemiği üzerinde belirgin bir dikiş izi kalır.

Diğer bir meme onarımı yöntemi "TRAM flebi" ile gerçekleştirilen onarımdır. "TRAM" , "Transvers Rectus Abdominis Muscle" anlamına gelir. Bu yöntemde karın kaslarından rectus abdominis kasının bir parçası, flep şeklinde; yani kan dolaşımı bozulmadan, üzerindeki cilt ile birlikte göğüs bölgesine taşınır. Bu yöntemin bir çok modifikasyonu olmakla birlikte, klasik yöntemde onarılacak memenin ters tarafındaki kas, yukarı, göğüs bölgesine taşınır; yani sol meme onarımı için sağ karın kası kullanılır. Sonuç genellikle son derece tatmin edicidir. Bu yöntemde de dokunun alındığı yerde açılan yara dikilerek kapatılır ve karın duvarında genişçe bir dikiş izi kalır. Tabii, bu arada şunu da not düşmeliyiz: bu yöntem karnında cilt alınabilecek kadar fazlalık yada sarkma olan hastalarda uygulanabilir.

estetik cerrahi Aşağıda TRAM flebinin aşamaları görülüyor. Soldan sağa, meme kanseri gelişimi, göğsün alınması, karın kasından hazırlanan doku ile meme onarımının planlanışı, ve son resimde de sağ taraf karın kası ile sol memenin onarımı görülüyor.
estetik cerrahi Aşağıda soldakiilk resimde TRAM flebi ile yapılan onarım sonunda hastanın görünümü görülüyor. Meme onarılmış, ayrıca karında bir iz kalmıştır. Soldan ikinci resimde ise sadece silikon meme implantı kullanılarak gerçekleştirilen meme onarımı görülüyor. Sağdaki iki resimde ise sırtta bulunan Latissimun dorsi kasının öne çevrilmesiyle gerçekleştirilen meme onarımı görülüyor.

Memenin yeniden yapılandırılmasında uygulanan diğer bir yöntem ise uzak dokuların mirocerrahi teknikleri ile göğüs bölgesine taşınmasıdır.
estetik cerrahiSırttaki Latissimus dorsi kası (damarı torakodorsal arterdir),
estetik cerrahi karındaki TRAM kası (damarı derin inferior epigastrik arter yada yüzeyel inferior epigastrik arterdir),
estetik cerrahi popo bölgesinden alınan doku (damarı superior gluteal arterdir),
estetik cerrahi popo kısmındaki kıvrımdan alınan doku (damarı inferior gluteal arterdir),
estetik cerrahi bel bölgesinin yan kısımlarından alınan doku (Rubens flebi olarakda bilinir, damarı derin sirkumflex iliak arterdir),
estetik cerrahi bacak yanından alınan doku (damarı lateral sirkumflex femoral arterin uç dalıdır),
estetik cerrahi kasık iç kısımdan alınan doku (damarı medial sirkumflex femoral arterden gelen bir daldır),
estetik cerrahi omentum dokusu (karın boşluğundan alınan bir dokudur, sağ ve sol gastroepiploik damarlardan beslenir),
estetik cerrahi kasıktan alınan doku (damarı yüzeyel sirkumflex iliak arterdir),
mikrocerrahi yöntemleri ile göğüs bölgesine nakledilebilir. Görüldüğü gibi mikrocerrahi yöntemleri ile nakledilebilecek bir çok kas ve cilt-ciltaltı doku seçeneği vardır. Bu yöntemlerle gerçekleştirilen ameliyatların riskleri daha fazladır, daha uzun süren ameliyatlardır ve ameliyatın maliyeti daha fazladır. Mikrocerrahi ile gerçekleştirilen bu ameliyatlar 5-6 hatta 10-12 saat kadar uzun sürebilir. Nakledilen dokunun yaşayacağının garantisi de yoktur. Sonuçta bu ameliyatlarda nakledilen dokunun damarları mikrocerrahi ile nakledildikleri bölgedeki damarlara dikilmektedir. Bu besleyici damarların tıkanması ile bu gibi serbest doku nakilleri başarısız olabilir. Bu ameliyata karar verirken riskleri iyi düşünülmelidir. Özellikle sigara içen hastalar serbest doku nakilleri için uygun sayılmazlar. Sigara, dikilen damarların tıkanmasına zemin hazırlar..


HANGİ YÖNTEM?

Hastada uygulanacak onarım yöntemine karar vermek için bir çok kriter gözönüne alınmalıdır. Onarım yöntemine karar verirken şu kriterler göz önüne alınır:

estetik cerrahi Kanser tedavisinde tam kür sağlanmış olup olmaması.
estetik cerrahi Tek göğüse mi onarım yapılacak, yoksa her iki göğüse mi?
estetik cerrahi Hastanın sağlam olan göğsünün büyüklüğü (iki taraf arasında tam simetri sağlanması için bazen onarım yapılan tarafa meme protezi konması, sağlam tarafın küçültülmesi, bazende her iki işlemi bir arada yapmak gerekir).
estetik cerrahi Hastanın göğüs cildinin esnekliği, radyoterapi görmüş olup olmaması.
estetik cerrahi Mastektomi sonrası göğüs duvarında kalan dikiş izinin şekli ve büyüklüğü; meme onarımında kullanılabilecek göğüs cildi miktarı.
estetik cerrahi Uzak doku nakli ile onarım planlanıyorsa hastanın uzun bir ameliyatı kaldırıp kaldıramayacağı, maliyeti karşılayıp karşılayamıyacağı.

MEME UCU VE AREOLA ONARIMI

Memenin yeniden yapılandırılmasının son aşaması, meme ucunun ve areolanın (meme ucunun çevresindeki koyu renkli alan) yeniden yapılandırılmasıdır. Sırttaki, karındaki kas dokusu yada diğer bölgelerdeki dokular kullanılarak meme onarımı sağlandıktan sonra eksik kalan meme ucu ve areola bölgesi onarılır. Bu onarımda meme ucunun bulunması gereken yerdeki cilt dokusu kullanılır. Oluşturulan meme ucunda hissiyat olmaz. Meme ucu oluşturulduktan sonra çevresindeki koyu alanın (areolanın) onarımına sıra gelir. Bu bölgeye doğal koyu kahverengi rengi dövme yaparak sağlanır. Diğer meme ucu ile arasında renk ve ton farkı olmaması için genellikle her iki tarafa aynı renkte dövme yapılır. Onarılan tarafta his olmadığı için meme başına yapılan dövme ağrısızdır. Diğer bir yöntem olarak bazı koyu renkli bölgelerden (vulva yada vajinadan) cilt yaması alınarak meme başına konabilir. Meme ucu onarımının, meme onarımından en az 2 ay sonra yapılması önerilir.


Bu konuyu internette aramak için kullanabileceğiniz anahtar kelimeler (keywords) :
tram flap, latissimus dorsi flap, breast reconstruction, nipple reconstruction


Online soru sorabilirsiniz

ESTETİK AMELİYATLARIN 3 BOYUTLU ANİMASYONLARI

estetik cerrahi Amerikan plastik cerrahi derneği, bir çok ameliyatın nasıl yapıldığını, kısa anatomi bilgisinin ve ameliyat tekniklerinin anlatıldığı 3 boyutlu animasyonlar hazırlatmış. Aşağıdaki resime tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

ESTETİK AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HASTA RESİMLERİ


estetik cerrahi Bu web sitesi oluşturulurken sitenin, "Yasal uyarılar" sayfasında belirtilen tüm kanun, tüzük ve kriterlere uygun olmasına özen gösterilmiştir. Bu sebeple web sitemde hastaların estetik ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrası görüntülerine (fotoğraf, video), hastalardan yazılı izin alınmış olsa dahi, yer verilmemektedir. Sitede, site ziyaretçileri ve hastalar için eğitici olduğu düşünülerek konmuş video ve görüntüler ise yabancı kaynaklıdır.

DİKKAT!


estetik cerrahi Lütfen dikişleriniz alınıp, yaralarınız iyileştikten sonra, doktorunuzla iletişiminizi kesmeyiniz. Ameliyattan sonra 6. ayda ve 1. yılda mutlaka doktorunuza kontrole gidiniz.

estetik cerrahi Ameliyatınızla ilgili herhangi bir sorununuz olduğu taktirde ilk olarak kendi doktorunuza başvurunuz. Estetik ameliyat olmuş ve ameliyat sonucunda pürüzler olan hastaların en sık yaptıkları hata, kendi doktorlarına kontrole gitmemeleri; başka bir doktora başvurmaları ve sabırsız olmalarıdır.

estetik cerrahi Her ameliyatın kendine göre bazı riskleri vardır ve ameliyat sonunda bazı istenmeyen sonuçlar, pürüzler oluşabilir. Genellikle bu pürüzler, ufak revizyonlarla düzeltilebilecek sorunlardır. Unutmayın ki estetik cerrahide, canlı dokulara şekil verilmektedir ve ameliyatın sonucu genellikle tüm şişlikler inip, dikişler iyileşmeden görülemez. Bu iyileşme süreci, yerine göre 1-2 ay ile 1 yıl arasında bir zaman alır. Bu yüzden ameliyatınız sonunda pürüz kaldıysa öncelikle ameliyatınızı yapan kendi doktorunuza başvurun ve sabırlı olun.

estetik cerrahi Revizyon ameliyatlarını yapmak için o bölgede iyileşmenin tamamlanmasını beklemek gerekir. Bu yüzden sabırlı olun. Mutlaka kendi doktorunuza kontrole gidin ve iletişiminizi kesmeyin.

Ameliyattan önce ameliyatınız hakkında bilgilenin; ameliyat günü cesaretli olun; ameliyattan sonra sabırlı olun..

estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar öncesi önerilerim için "burayı tıklayın.."
estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar sonrası önerilerim için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahi Ameliyatların ve ameliyatsız estetik uygulamaların fiyatları, ücretleri ile ilgili genel bilgi için "burayı tıklayınız.."estetik cerrahiZiyaretçilerim hangi ülkelerden (son 24 saat):

ip-location

 
 


,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ Bu site, en iyi şekilde, en az 1280 X 800 çözünürlük, İnternet Explorer son sürüm ile ve hızlı bir internet bağlantısı ile görüntülenir,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸