estetik cerrahi Bu sayfanın son güncellenme tarihi:
   
 

duyuru
Bookmark and Share


duyuru2

duyuru3

duyuru4

        ÇENE ESTETİĞİ VE ORTOGNATİK CERRAHİ

Ortognatik cerrahi, kişinin yüz yapısındaki, çene yapısındaki bozuklukları gidermek ve dişlerin çene ile birlikte normal fonksiyonunu kazanması için yapılan ameliyatlar ve diğer tedavilerdir. Çene kemiğinin estetiği üzerine 1840'lı yıllardan beri çeşitli ameliyatlar geliştirilmektedir. Bu ameliyatlar dişlerin birbirlerine göre duruşlarının düzeltilmesi, çene kemiklerinin duruşlarının düzeltilmesi, çene kemiklerindeki gelişme bozukluklarının düzeltilmesi şeklindedir.

Ortognatik kelimesi, yunanca orqos (orqos) ve gnaqos (gnaqos) köklerinden gelmektedir. Bu yunanca kelimeler, sırasıyla "orqos"="düz" ve "gnaqos"="çene" anlamına gelmektedir. Ortognatik cerrahi, kabaca çenenin düzeltilmesi anlamına gelir. Çene yapısındaki bozukluklar çok çeşitli olabilir. Örneğin sadece alt çene önde olabilir, yada sadece üst çene öndedir. Her iki çene birden öne çıkık yada geride olabilir. Bunlar dışında dişlerin büyüme açıları bozuk olabilir. Dişler dışa doğru eğimli yada içe doğru eğimli büyümüş olabilir; çenedeki yapısal bozukluk sebebiyle normal oklüzyon (dişlerin ağız kapandığında birbirlerine olan uyumu) bozulmuş olabilir. Normal oklüzyon bozulduğunda, konuşma ve çiğneme zorlaşır. Eğer şekil bozukluğu sadece dişlerde ise (kemik yapıda, üst ve alt çenede bir şekil bozukluğu yoksa) hastanın bir ortodontiste başvurması ve ortodontik tedavi görmesi gerekir. Bu deformiteler tek başına olabilirken (örneğin kişinin sadece alt çenesi öne çıkıktır, başka bir sorunu yoktur), bazen de ciddi konjenital sendromların bir parçasıdırlar (örneğin Apert yada Crouzon sendromlu kişilerde yüz ve çene kemiklerinde ciddi deformiteler görülür).

Çene deformiteleri sınıflandırılmış ve her deformiteye göre uygun ameliyatlar yıllar içinde geliştirilmiştir. Sık görülen çene deformiteleri şunlardır:

MANDİBULA (ALT ÇENE) DEFORMİTELERİ:

estetik cerrahi Prognatizm (alt çenenin önde olması-class III maloklüzyon): Gerçekten alt çene, üst çeneye göre öndeyse buna "gerçek prognatizm" denir. Bazen üst çene küçük olduğundan alt çene öndeymiş gibi görünür. Bu duruma ise "pseudo-yalancı prognatizm" denir. Problemin nerede olduğu sefalometrik analiz ile kesinleştirilir. Bu durumda düzeltici ameliyatlar kişinin gelişimi tamamlandıktan sonra erkeklerde 17-18 yaş, bayanlarda 15-16 yaşdan sonra yapılır.

estetik cerrahi Mikrognatizm (alt çenenin üst çeneye göre geride olması, yetersiz gelişmesidir-class II maloklüzyon).

estetik cerrahi Retrognatizm (alt çenenin gelişiminin normal olup üst çeneye göre geride olmasıdır) Bu durum mikrognatizm ile karıştırılmamalıdır. Retrognatizmde gelişme geriliği değil, geride yerleşim söz konusudur.

estetik cerrahi Laterognatizm (alt çenenin üst çeneye göre sağa yada sola doğru gelişmesidir).


ÇENE UCU DEFORMİTELERİ:

estetik cerrahi Mikrogenia (çene ucunun küçük olmasıdır): Çene ucuna konan protezlerle bu durum düzeltilebilir. Bu protezler hem çok pahalı değildir hemde kişinin görünümünde ufak bir ameliyatla büyük düzelme sağlanabilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için tıklayın.

estetik cerrahi Makrogenia (çene ucunun büyük olmasıdır): Bu durumda sadece çene ucuna yönelik yapılan ameliyatlar genellikle başarısız olur, çünkü çene ucunda tüm yönlerde büyüme vardır. Prognatizmde yapılan ameliyatları uygulamak daha başarılı çözüm sağlar.


ALT VE ÜST ÇENENİN DENTOALVEOLER (DİŞ YUVALARINI İÇEREN) DEFORMİTELERİ:
estetik cerrahi Alt ve üst çene kemiklerinde bir şekil bozukluğu yokken sadece dişlerin oturduğu kemik kısımlarında gelişim bozukluğu vardır. Tedavisi ortodontik tedavidir. Tanı sefalometrik analiz ile konur.

estetik cerrahiMaksiller dentoalveoler protruzyon (dişlerin dışa eğimli büyümesi).

estetik cerrahiMaksiller dentoalveoler retruzyon (dişlerin içe eğimli büyümesi).

estetik cerrahiBimaksiller dentoalveoler protruzyon (hem üst, hem alt çenede dişlerin dışa eğimli büyümesi).


APERTOGNATİZM (OPEN BİTE DEFORMİTESİ, ÖN DİŞLERİN TAM KAPANMAMASI):
estetik cerrahiAğız kapatıldığında bazı dişlerin birbiri ile temas etmemesi, aralarının açık kalmasıdır.

MAKSİLLER (ÜST ÇENE) DEFORMİTELER:

estetik cerrahiMikrognati (Üst çenenin alt çeneye göre daha geride gelişmesidir).

estetik cerrahiMaksillanın vertikal hipertrofisi (üst çenenin olması gerekenden daha uzun gelişmesidir, yüzün uzun görünmesine yolaçar, bu hastalarda gülerken dişetleri gereğinden fazla görülür ve gülüş bozukluğuna yolaçar).

estetik cerrahiMaksillanın vertikal hipoplazisi (üst çenenin olması gerekenden daha kısa gelişmesidir, yüzün kısa görünmesine yolaçar).


NASOMAKSİLLER (ÜST VE ALT ÇENE) HİPOPLAZİ:
estetik cerrahiAlt ve üst çenede birlikte gelişme geriliği olmasıdır.

Ortognatik cerrahi, doğuştan olan ve gelişimsel deformiteler dışında kazalara bağlı deformiteleri düzeltmek içinde yapılır. Özellikle çocuklukta geçirilmiş kazalar yüz ve çene gelişimini bozarak ciddi yüz ve çene deformitelerinin gelişmesine yolaçabilir. Örneğin yüksek bir yerden çenesinin üzerine düşen bir çocukta çene kemiğinin eklem başları zedelenmiş ise bu hastada ileride çene büyümesinin geri kalması beklenebilir. Bu hastalar yaşamlarının ileriki yıllarında çene eklemlerindeki hasar sebebiyle ciddi sorunlarla karşılaşabilirler ve bir dizi ameliyat olmaları gerekebilir.

ANNE BABALAR, DİKKAT!: Bir çocuğun başına gelebilecek en berbat kazalardan biri, çenesinin üzerine düşerek her iki (sağ-sol) çene ekleminin kırılmasıdır. Her iki çene eklemi, çocuk yaşta kırılan (özellikle ekleme yakın parakondiler, kemik boynundan kırılan) hastalarda çene büyümesi bozulmakta, ileriki yaşlarda ağız açıklığı azalmaktadır. Bu hastalar genellikle ileriki yıllarda bir seri ameliyat olurlar ve bu sorunu hayatları boyunca çekerler. Tedavisi zordur..

ÇENE HASTALARININ MUAYENESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çenesinde şekil bozukluğu olan hastalar muayene edilir, ağız kalıpları alınıp dişlerin oklüzyonu (üst ve alt çenedeki dişlerin birbirleri ile uyumu) değerlendirilir ve bazı özel filmler çekilerek filmlerin üzerinde yapılan ölçümlerle (sefalometrik analiz, profilometrik grafiler, periapikal grafiler, 3-D bilgisayarlı tomografi, çene eklemi grafileri ve ortopantomografi) değerlendirilirler. Bu çalışmalar sonunda problemin nerede olduğu kesinlik kazanır, ve buna göre ameliyat planlanır. Örnek vermek gerekirse, çenesi öne çıkık görünen bir kişide asıl problem alt çenede değil, üst çenede olabilir. Üst çene geride ise yine alt çene öndeymiş gibi görünebilir. Sefalometrik analiz ile problemin alt çenede mi, yoksa üst çenede mi olduğu kesin olarak anlaşılır. Bu yüzden ortognatik cerrahide sefalometrik analiz yapılması kuraldır. Sefalometrik analiz ile daha çok kemik yapıdaki problemler incelenebilir. Kemiklerin dansitesi (yoğunluğu), kemikleşme dereceleri, kemiklerin birleşim yerleri (suturalar), kemiklerin içindeki boşluklar (sinüsler) ve kemiklerdeki gelişim gerilikleri bu inceleme ile anlaşılabilir. Sefalometrik analiz için gereken röntgen özel bir düzenek ile çekilir. Burada hastanın başını nasıl tutacağı belirlenmiştir. Baş sabitlendikten sonra belirli bir mesafeden film alınır. Bu filmin boyutları hastanın başınınki ile birebirdir. Bu filmin üzerine saydam asetat kağıdı konarak sefalometrik analizde ölçümleri yapılacak noktalar işaretlanir ve bu ölçümler eldeki normal verilerle karşılaştırılarak kemik yapıdaki sorunun nereden kaynaklandığı kesin olarak öğrenilmiş olur. Hatta bu röntgen üzerinde kesip kaydırmalar yaparak ameliyat sonucunun nasıl olacağını önceden kestirmek de olasıdır. Sefalometrik analizde 4 grup değerlendirme yapılır:

estetik cerrahiVertikal yüz ölçümleri: Yüzün çeşitli kısımlarının yükseklikleri değerlendirilir.
estetik cerrahiHorizontal yüz ölçümleri: Yüzün üst kısımlarının yatay eksendeki gelişimi değerlendirilir.
estetik cerrahiHorizontal alt yüz ölçümleri: Yüzün alt kısımlarının yatay eksende gelişimi değerlendirilir.
estetik cerrahiDental ölçümler: Dişlerin ve dişlerin oturduğu kemik yuvalarının gelişimi ve pozisyonu değerlendirilir.

Bir sefalometrik analiz örneği:

Ortognatik cerrahide çene kemikleri ileri, geri yada yanlara kaydırılarak; bazende çene kemiklerine özel aparatlar takılarak çene kemikleri uzatılarak şekil değişikliği sağlanır. Çene kemiklerinin belli kesilme şekilleri vardır; kesilen kemik kaydırılır ve istenen pozisyonda metal vidalar ile diğer kemik dokulara tutturulur. Bu ameliyatların sonunda dişlere uzunca bir süre (4-6 hafta) takılmak üzere tel fiksasyonu yapmak gerekir. Bu fiksasyon hem dişlerin birbirleri üzerine düzgün oturmasını (oklüzyonun düzgün olmasını), hemde ameliyatta kesilip, kaydırılan kemiklerin yeni pozisyonlarında düzgün kaynamasını sağlar. Bazen önce cerrahi düzeltme peşinden ortodontik tedavi görmek gerekebilir.


ÇENE CERRAHİSİNİN OLASI RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

Bu ameliyatlar büyük ameliyatlardır, dolayısıyla bazı riskleri vardır. Ayrıca çene kemiğinde ve ağız içinde çalışmanın getirdiği kendine özgü riskleri de vardır. Kısaca bu ameliyatların riskleri şöyle sıralanabilir.

estetik cerrahi Çene kemiklerinin içinden geçen sinirlerin yaralanması.
estetik cerrahi Dişlerin canlılıklarını kaybetmeleri.
estetik cerrahi Kaydırılan çene kemiğinde kansızlığa bağlı zayıflama ve erime (avasküler nekroz).
estetik cerrahi Kanama.
estetik cerrahi Enfeksiyon.
estetik cerrahi Eski deformitenin zamanla tekrar oluşması.
estetik cerrahi Sinüzit.
estetik cerrahi Tükrük kanallarının yaralanması.

ÇENE DEFORMİTELERİNDE TANI YÖNTEMLERİNDEN BAZILARI:
estetik cerrahi Aşağıda solda yüzün direkt resim üzerinde incelenmesini (yüz oranları, altın oran), ortada ağız kalıpları üzerindeki çalışmaları, sağda ise kemik yapının sefalometrik analiz ile değerlendirilmesini görebilirsiniz..
estetik cerrahi Sefalometrik analiz ile çene kemikleri ve dişlerin değerlendirilmesi...
estetik cerrahi Soldaki resimde ağız kalıpları üzerindeki çalışmaları, ortada ve sağda ise tedavi amacı ile kemik yapıya yapılan kaydırma ameliyatlarını görebilirsiniz..
ÇENE DEFORMİTELERİNDE CERRAHİ YÖNTEMLERDEN BAZILARI:

Çene ucunun ilerletilmesi:

Çene ucunun küçültülmesi:

Alt çenenin ilerletilmesi..

Alt çenenin küçültülmesi..

Long face (uzun yüz sendromu) n da yapılanlar:

Long face (uzun yüz sendromu) n da yapılanlar:

Hem üst hem alt çenenin düzeltilmesi..

Open bite (açık ısırık) deformitesinin ameliyatsız, ortodontik yöntemlerle düzeltilmesi.. Bu tedaviyi ortodontistler yapar..

Open bite (açık ısırık) deformitesinin otognatik ve ortodontik yöntemlerle düzeltilmesi.. Bu tedaviyi ortognatik cerrahi uygulayan plastik cerrahlar ile ortodontistler işbirliği ile yapar.. Önce ortodontik tel tedavisi, sonra üst çene ameliyatının yapılması gerekir.

Üstb çenenin ilerletilmesiYÜZ İMPLANTLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇENE ESTETİKLERİ:

Tüm vakaları yukarıda anlatıldığı gibi -çene kemikleri kesilip kaydırılarak- ameliyat etmek gerekmez. Bazı vakalarda çenedeki deformite sadece özel silikon implantlar kullanılarak düzeltilebilir. Bu ameliyatlarda ağız içinden çene kemiği üzerine konan implant, çene kemiğindeki eksikliği giderir ve çeneye güçlü bir görüntü kazandırır. Çene kemiklerinin kesilerek kaydırıldığı ameliyatlara göre çok daha kolay ameliyatlardır; hasta çok daha çabuk günlük yaşantısına döner. Bu ameliyatlar hakkında bilgi almak için implant cerrahisi bölümüne bakınız.

Çene ucu küçük olan vakalarda, bu durum, çeneucu implantları ile kolayca düzeltilebiliyor..:Çene ucu implantı nereye yerleştiriliyor, nasıl sonuç alınıyor?.:Çene ucu implantının çene kemiği önünde yerleştiği alan:


DOLGU ENJEKSİYONLARI İLE AMELİYATSIZ ÇENE UCU BÜYÜTME:

Ameliyatsız çene ucu büyütmek mümkündür. Bu durumda ya kalıcı yada uzun etkili-yarı kalıcı dolguların kullanılması önerilir. Genellikle 2-4 enjektör (her bir enjektör 1 cc. olmak üzere) kullanmak gerekecektir. İmplant kullanılmayacağı ve çene ucu bölgesinde kemik üzerinde çalışılmayacağından uzun süren uyuşukluk gibi sorunlar bu teknikte olmaz.

Çene ucuna sadece dolgu enjeksiyonu yaparak, ameliyatsız çene ucu büyütmek mümkündür...:Çene ucuna sadece dolgu enjeksiyonu yaparak, ameliyatsız çene ucu büyütmek mümkündür..:
Bu konuyu internette aramak için kullanabileceğiniz anahtar kelimeler (keywords) :
orthognatic surgery, mentoplasty, chin augmentation, genioplasty


Online soru sorabilirsiniz

ESTETİK AMELİYATLARIN 3 BOYUTLU ANİMASYONLARI

estetik cerrahi Amerikan plastik cerrahi derneği, bir çok ameliyatın nasıl yapıldığını, kısa anatomi bilgisinin ve ameliyat tekniklerinin anlatıldığı 3 boyutlu animasyonlar hazırlatmış. Aşağıdaki resime tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

ESTETİK AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HASTA RESİMLERİ


estetik cerrahi Bu web sitesi oluşturulurken sitenin, "Yasal uyarılar" sayfasında belirtilen tüm kanun, tüzük ve kriterlere uygun olmasına özen gösterilmiştir. Bu sebeple web sitemde hastaların estetik ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrası görüntülerine (fotoğraf, video), hastalardan yazılı izin alınmış olsa dahi, yer verilmemektedir. Sitede, site ziyaretçileri ve hastalar için eğitici olduğu düşünülerek konmuş video ve görüntüler ise yabancı kaynaklıdır.

DİKKAT!


estetik cerrahi Lütfen dikişleriniz alınıp, yaralarınız iyileştikten sonra, doktorunuzla iletişiminizi kesmeyiniz. Ameliyattan sonra 6. ayda ve 1. yılda mutlaka doktorunuza kontrole gidiniz.

estetik cerrahi Ameliyatınızla ilgili herhangi bir sorununuz olduğu taktirde ilk olarak kendi doktorunuza başvurunuz. Estetik ameliyat olmuş ve ameliyat sonucunda pürüzler olan hastaların en sık yaptıkları hata, kendi doktorlarına kontrole gitmemeleri; başka bir doktora başvurmaları ve sabırsız olmalarıdır.

estetik cerrahi Her ameliyatın kendine göre bazı riskleri vardır ve ameliyat sonunda bazı istenmeyen sonuçlar, pürüzler oluşabilir. Genellikle bu pürüzler, ufak revizyonlarla düzeltilebilecek sorunlardır. Unutmayın ki estetik cerrahide, canlı dokulara şekil verilmektedir ve ameliyatın sonucu genellikle tüm şişlikler inip, dikişler iyileşmeden görülemez. Bu iyileşme süreci, yerine göre 1-2 ay ile 1 yıl arasında bir zaman alır. Bu yüzden ameliyatınız sonunda pürüz kaldıysa öncelikle ameliyatınızı yapan kendi doktorunuza başvurun ve sabırlı olun.

estetik cerrahi Revizyon ameliyatlarını yapmak için o bölgede iyileşmenin tamamlanmasını beklemek gerekir. Bu yüzden sabırlı olun. Mutlaka kendi doktorunuza kontrole gidin ve iletişiminizi kesmeyin.

Ameliyattan önce ameliyatınız hakkında bilgilenin; ameliyat günü cesaretli olun; ameliyattan sonra sabırlı olun..

estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar öncesi önerilerim için "burayı tıklayın.."
estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar sonrası önerilerim için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahi Ameliyatların ve ameliyatsız estetik uygulamaların fiyatları, ücretleri ile ilgili genel bilgi için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahiZiyaretçilerim hangi ülkelerden (son 24 saat):

ip-location

 
 


,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ Bu site, en iyi şekilde, en az 1280 X 800 çözünürlük, İnternet Explorer son sürüm ile ve hızlı bir internet bağlantısı ile görüntülenir,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸