estetik cerrahi Bu sayfanın son güncellenme tarihi:
   
 

duyuru
Bookmark and Share


duyuru2

duyuru3

duyuru4

        GÖZKAPAĞI VE GÖZ ÇEVRESİ ESTETİĞİ

Gözkapağı ve göz çevresi estetiği, yüzyıllardır tıp adamlarının üzerinde çalıştığı bir konudur.

estetik cerrahi 10. yüzyılda Avicenna ve Ebu Reşit adlı bilimadamları, fazla cildin çıkarılması ile gözkapaklarındaki sarkıklığın giderilebileceğini yazmışlardır.
estetik cerrahi 1844'de Sichel, ileri yaşlarda alt gözkapağındaki torbalanmanın sebebinin, bulunduğu yerden fıtıklaşan göz altı yağ dokusuna bağlı olduğunu yazmıştır.
estetik cerrahi 1880'de Hotz, gözkapağındaki ince kırışıklıkları tarif etmiş ve bunu "Ptozis Atonia" olarak adlandırmıştır.
estetik cerrahi 1951 yılında Costanares, ilk kez estetik gözkapağı ameliyatlarını, torbalanmaya yolaçan yağ dokularının anatomik yerlerini tarif etmiş ve torbalanmanın düzeltilmesi için ne gibi cerrahi işlemler yapılabileceğini yazmıştır.
estetik cerrahi Yüzyıllardır üzerinde çalışılan bir konu olan gözkapağı ve göz çevresi estetiği, günümüzde yeterli olgunluğa erişmiş son derece güvenli yöntemlerle ve genellikle lokal anestezi ile uygulanmaktadır.
estetik cerrahi Günümüzdeki son görüş, gözkapağı estetiğinin tek başına değil, total yüz gençleştirmenin bir bileşeni olarak planlanması şeklindedir. Bu yüzden gözkapağı ve göz çevresi estetiği genellikle total yüz germe, orta yüz germe, alın germe, kaş kaldırma, peeling uygulamaları, lazer uygulamaları gibi diğer gençleştirme prosedürleri ile birlikte yapılmaktadır.

KİMLERE YAPILIR?

Gözkapağı estetiği yapılan hastalar genellikle iki ayrı yaş grubunda yoğunlaşır; 20-30 yaş arasında olan hastalar ve 40 yaş üzeri olan hastalar. Genç hastalar genellikle sadece gözaltlarındaki şişlikten şikayet ederek başvurular. Bu hastalarda gözkapağı cildinde sarkma yada kırışıklık ve diğer estetik kusurlar bulunmaz, genellikle sadece gözaltlarında şişlikten yakınırlar. Gözaltlarındaki fazla yağ dokusunun alınması genellikle yeterli olur. Yaşlı hastalarda ise estetik kusurlar daha komplikedir. Genellikle gözaltlarında yağ doku fazlalığı ve olan yağ dokusunun fıtıklaşmasına ek olarak gözkapağı cildinde sarkma, torbalanma, kırışıklık gelişimi, göz kenarlarında kaz ayağı çizgileri, kaşlarda düşüklük, alında kırışıklık ve sarkma gibi estetik kusurlar da bulunur. Bu hastalar değerlendirilirken tüm yüz birarada değerlendirilir ve genellikle gözkapağı estetiği ile başka estetik girişimler (yüz germe, alın germe, kaş kaldırma, lazer uygulamaları, peeling uygulamaları gibi..) birlikte kombine uygulanır. Sonuçta tüm hastalarda amaç, daha genç ve diri bir görünüm elde etmektir. Bu sebeple gençlerde yorgun bir ifadeye yolaçan gözaltı şişliğinin alınması yeterli iken, ileri yaş grubundaki hastalarda tatmin edici bir sonuç almak için birden fazla estetik girişim uygulamak gerekir.

Gözkapağında kırışıklık, sarkma ve gözaltlarında torbalanma var ise yapılacak şey torbalanmaya yolaçan yağ fazlalığının alınması - yanak yağ dokusunun yukarı ilerletilmesi - fazla yağ dokusunun yanağa yayılması, gözkapağı cildindeki fazla kısmın alınması, eğer göz çevresi kasında da fazla doku bulunuyorsa bu fazlalığında alınmasıdır. Bir çok vakada gözaltlarında torbalanmaya yolaçan yağ dokunun alınmayıp, gözaltında çökük duran alanlara yayılması gerekebilir. Ameliyatın risklerini en aza indirmek ve daha iyi bir sonuç elde etmek için gözkapağı estetiğinin orta yüz germe ameliyatı (mid face lift) ile birlikte yapılması en uygunudur.

Gözkapağı estetiği, sadece estetik amaçlarla yapılmaz. Bazen üst gözkapağındaki sarkıklık o kadar fazladır ki gözkapağı, gözbebeğinin önüne kadar sarkıp kişinin görüşünü bozar. Bu durumda kişi estetik açıdan şikayetçi olmasa bile görüşünü rahatlatmak için gözkapağı estetiği yapılabilir.

Bazı sistemik rahatsızlıklar gözkapağı estetiğinde komplikasyon riskini artırır. Örneğin bazı tiroid rahatsızlıkları, gözlerde kuruluğa yolaçan hastalıklar, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı var ise bu hastalıklara yönelik tetkikler de yapılır, hasta bu rahatsızlıkların gözlerde yolaçabileceği komplikasyonlara karşı bir göz doktoru tarafından muayene edilir.GÖZALTI MORLUKLARI, GÖZALTINDA ÇÖKÜKLÜK, TORBALANMA GİBİ SORUNLAR İÇİN EN İDEAL TEDAVİ NEDİR?
Gözaltındaki sorunları tek başına gözkapağı estetiği ile tedavi etmeye çalışmak genellikle başarısızlıkla yada doğal olmayan sonuçlarla sonlanır.
Gözaltında çöküklük ve morluk varsa, orta yüz germe ameliyatı ile birlikte gözkapağı estetiği yapmak daha doğru olacaktır. Bu durumda orta yüz germe ameliyatında yukarı alınan yanak yağ dokusu, bir yandan gözaltındaki çökük alanı dolduracak, bir yandan da gözkapağına alttan destek olacağı için komplikasyon ihtimalini minimale indirecektir.
Gözaltında torbalanmalar var ise, orta yüz germe ile yanak yağ dokusu yukarı alınırken gözaltındaki fazla yağ dokusu da aşağı, yanağa doğru yayılır. Bu sayede gözaltının yanak ile kesintisiz devamlı olması sağlanır, torbalanmalar, morluklar ve gözaltındaki halkalar giderilmiş olur.
Bir kaç sene önce bir manken tarafından (Ebru Akel idi sanırım), gözaltı morluklarına hemoroid kremlerinin iyi geldiği gibi bir iddia ortaya atılmış idi. Bu tedavinin mantığı aslında doğrudur ama pratikte işe yaramaz. Sebebi ise şudur: gözaltındaki morlukların sebebi bazen yağ dokudaki çöküklükten çok, o bölgedeki kan damarlarının çok yüzeyel olması ve o bölgedeki toplardamarlarda kan dolaşımının iyi olmamasıdır. Yani bu durumda (kan dolaşımının iyi olmadığı vakalarda) morluklar aslında bir tür varistir. Bacaklardaki varisler, hemoroid (basur) ve gözaltındaki kan dolaşım sorununa bağlı morluklar aslında mekanizma olarak aynı sorunlardır ve hepsi de bir tür varisdir. Bu şekilde düşünülürse hemoroid kremlerinin, göz altı morluklarına da iyi gelebileceği düşünülebilir. Fakat hemoroid kremleri hemoroidde işe yararken gözaltı morluklarında işe yaramaz; çünkü anal bölge mukozasından emilip, hemoroide nüfüz ederken, gözaltı cildine nüfüz edemezler. Bu yüzden hemoroid kremleri (cilt üzerinden gözaltı damarlarına nüfüz etmediklerinden) gözaltı morluklarında işe yaramazlar..

Üst gözkapağı estetiği hakkında..


Alt gözkapağı estetiği hakkında..


AMELİYAT

Alt ve üst gözkapaklarının anatomik yapıları tamamen aynı değildir. Her iki gözkapağında birbirine karşılık denk gelen dokular elbette vardır fakat yine de, anatomi ve fonksiyonları birebir aynı değildir. Ayrıca iki gözkapağının yerleşimleri (biri üstte, biri altta) farklı olduğu için yerçekiminden de farklı etkilenirler. Bu sebeplerden dolayı her iki ameliyat birbirinden oldukça farklıdır. Yapılan kesinin yeri, yapılan ameliyatın şekli, gelişebilecek komplikasyonlar üst ve alt gözkapaklarında farklıdır.

Ameliyattan önce kişiye rutin tetkikler yapılır. Bunlara ek olarak hastada bazı tiroid rahatsızlıkları, gözlerde kuruluğa yolaçan hastalıklar, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı var ise bu hastalıklara yönelik tetkikler de yapılmalıdır.

Her iki gözkapağı farklı özelliklere sahip olduğu için her iki gözkapağı için yapılan ameliyat planı da farklı olmaktadır. Ayrıca her hastada mutlaka hem üst hemde alt gözkapağı estetiği yapılması şart değildir. Ameliyattan önce hasta ayakta dik duruken, gözkapakları üzerine cilde yazı yazabilen cerrahi kalem ile kesi hatları çizilir. Nereden, ne kadar cilt, kas ve yağ doku çıkarılacağı kalem ile belirlenir. Üst gözkapağında, içe doğru girinti yapan bir kıvrım (sağdaki resimde A) olduğu için ameliyat izinin en az kalması için dikiş hattının bu kıvrımın içinde kalması planlanır. Alt gözkapağında ise böyle bir kıvrım olmadığından kesi, hemen kirpiklerin altından geçecek şekilde (sağdaki resimde B) planlanır. Sonuçta, kalacak dikiş izleri nerede ise görülemeyecek kadar hafifdir. Ameliyat sonunda amaç, alt gözkapağının yanak ile devamlı olması, aradaki torbalanma yada derideki sarkmaların yokedilmesidir (sağdaki resimde C); üst gözkapağında ise sarkmaların alınmasıdır.

Bir diğer önemli nokta da, gözkapağı estetiği ile aynı anda alın germe-kaş kaldırma ameliyatının da yapılıp yapılmayacağına karar verilmesidir. Bazı hastalarda göz kapağı gözün önüne düştüğü için kişi farkında olmadan alın kasları ile kaşlarını kaldırarak gözkapaklarını kaldırır ve çevreyi rahat görmeye çalışır. Bu alın kırışıklıklarına ve gizli kaş düşüklüğüne yol açar. Kaş düşüklüğü bu şekilde kendini belli etmez. Kişi gözkapağı estetiği olup, gözünün önüne düşen gözkapağı sarkıklığını aldırırsa görüşü rahatlar ve alın kasları gevşer. Artık rahat görebildiği için kaşlarını kaldırarak gözkapaklarını açmaya çalışmayı bırakır. Bu da kaşlarda düşüklüğe yol açar. Bu gibi kişiler gözkapağı estetiği ile birlikte alın germe ve kaş kaldırma içinde değerlendirilmelidir.


Üst gözkapağı estetiği, tüm operasyon.. Video, youtube kaynaklıdır..


Gözkapağı estetiği ameliyatları lokal anestezi ile hasta uyutulmadan gerçekleştirilir. Hasta dilerse bir sakinleştirici ile heyecanı yatıştırılabilir. Eğer gözkapağı estetiği ile birlikte daha geniş çaplı bir estetik operasyonda planlanıyorsa (yüz germe, alın germe gibi) genel anestezi verilebilir.

Gözkapağı estetiği hakkında eğitici bir video:


Gözkapağı estetiği.. Video, youtube kaynaklıdır...


KLASİK DÖRT GÖZKAPAĞI ESTETİĞİ

Tipik bir dört gözkapağı estetik ameliyatı 1-2 saat içinde biter. Önce üst gözkapaklarına, sonra alt gözkapaklarına ameliyat yapılır. Üst gözkapaklarında gözkapağının ortasında bir seviyede, gözkapağı kıvrımının içinde kalacak şekilde, alt gözkapaklarında ise hemen kirpiklerin altından kesi yapılır. Gözkapaklarında dışarı fıtıklaşarak torbalanmaya yolaçan yağ kitlelerine ulaşılır ve fazla yağ dokusu alınır yada yanak bölgesine doğru yayılır. Genellikle üst gözkapağından daha fazla doku çıkarılır. Daha sonra ciltteki ve kas dokusundaki sarkıklığa yolaçan fazla kısımlar alınır. Kas ve cilt ayrı ayrı dikilir. Ciltte deri içinden geçen tek bir dikiş vardır ve düğümsüzdür. Ameliyattan 5 gün sonra bir ucundan çekilerek kolayca alınır (kendiliğinden eriyen dikilerle dikilmişse, dikiş almaya gerek kalmaz).TRANSKONJUNCTİVAL BLEPHAROPLASTY

Transkonkunktival blepharoplasty, sadece alt gözkapaklarına uygulanan bir yöntemdir. Bazen hastada cilt problemi yoktur fakat alt gözaltlarında yağ doku fazlalığına bağlı olarak şişlikler vardır. Bu gibi vakalarda uygulanmak üzere Transkonjunctival blepharoplasty denen yöntem geliştirilmişdir. Bu yöntemde kesi gözkapağının hemen iç kısmından yapılmakta, yağ doku fazlalığı buradan alınmakta, cilde herhangi bir kesi yapılmamaktadır. Yapılan kesi kendiliğinden iyileşir, dikiş gerektirmez ve tamamen izsiz (kesi gözkapağının iç tarafındadır) iyileşir.

GÖZ ÇEVRESİ BÖLGESİNİN DİĞER ESTETİK SORUNLARI

Dörtdörtlük bir göz çevresi estetiği için bazen sadece gözkapağı estetiği yapmak yetmez. Gözkapaklarında sarkma, torbalanma ve kırışıklık dışında başka estetik kusurlar olabilir. Gözkapağı estetiğinden farklı tedavi yöntemleri gerektiren göz çevresi estetik kusurlarını şöyle sıralayabiliriz:
estetik cerrahi Göz kenarlarında oluşan kaz ayağı çizgileri.
estetik cerrahi Üst gözkapaklarında gözyaşı bezinin fıtıklaşması ve sarkması.
estetik cerrahi Kaşlarda düşüklük.
estetik cerrahi Yanak dokusunda sarkma.
estetik cerrahi İki kaş arasında kaş çatma çizgileri ve burun kökünde oluşan tavşan (bunny) çizgileri.
estetik cerrahi Göz çevresi cildinde güneş hasarı.

AMELİYATTAN SONRA

Ameliyattan sonra gözkapaklarınızda bir gerginlik hissedebilirsiniz. Bu beklenen bir durumdur ve ödem geçtikçe gerginlik azalacaktır. Ödemin geçmesi için yapabileceğiniz en etkili yöntem, yatarken başınızın arkasına büyükçe bir yastık koyarak yatakta hafifçe oturur pozisyonda yatmaktır. Başınız kalp seviyesinden yüksekte olduğu sürece ödemler hızla azalır; normal yastıkla düz yatarsanız ödemin arttığını göreceksiniz. Ödemi daha çabuk geçirmek için kullanılan bir ilaç yoktur. Yalnızca ilk gün etkili olmak üzere gözkapaklarının üzerine buz uygulanabilir; fakat buz uygulamasının ilk günden sonra faydası yoktur.

Ameliyattan sonra dikiş hatları üzerine ince bantlar ile yapılan pansuman görüşünüzü etkilemez (yine de ameliyattan hemen sonra otomobil kullanmamanız önerilir). Ertesi sabah kontrole gelmek üzere hemen evinize dönebilirsiniz.

Taburcu olurken ağrı kesici, antibiyotik ve gözlerde yanma, batma, kuruluk gibi problemlere karşı bir göz damlası reçete edilir.

Gözlerinizde beklenenden fazla şişlik, morarma olduğu takdirde doktorunuzu aramalısınız. Ameliyattan sonra televizyon seyredebilirsiniz fakat televizyon ışığı rahatsız ederse arada bir gözlerinizi dinlendirmeniz önerilir.

Ameliyattan sonraki 1-2 hafta içinde güneşe güneş gözlüğü olmadan çıkmamanız önerilir. Bunun dışında 2 hafta kadar lens takmamanız da faydalı olacaktır.

Bir hafta sonunda dikişleriniz alınır, ödemleriniz azalır ve 10 gün içinde normal günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. Dışarı çıkacağınız zaman güneşten korunmak için bir güneş gözlüğü takmanız önerilir. Güneşten korunmalısınız çünkü güneş, gözaltlarında oluşan morlukların geçmesini güçleştirir. Doktorunuza danışarak bu morlukları saklamak için erken dönemde makyaja başlayabilirsiniz.

İlk bir iki hafta içinde alkolden, sigaradan ve ağır egzersizden, spor karşılaşmalarından uzak durmanız önerilir. Alkol, operasyon yerinde su tutulmasına yol açar ve ödemi artırır, sigara ise o bölgedeki kan akımını ve yara iyileşmesini bozar.

Aradan birkaç hafta geçince dikiş hattındaki pembeliğin hızla solduğunu ve izin iyice belirsizleştiğini göreceksiniz. Ameliyatın sonuçları uzun yıllar sürer, hastaların çoğunda hayat boyu tekrar ameliyata gerek görülmez.

GÖZKAPAĞI ESTETİĞİNİN OLASI RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

Bilinçli yapıldığında, gözkapağı estetiğinde komplikasyon son derece nadirdir. Ameliyattan sonra göz çevresinde morluk ve şişlik oluşumu, bir süre bulanık görme (ameliyatta göze sürülen pomada bağlıdır) beklenen şeylerdir.

Estetik göz cerrahisinde tekrar ameliyat gerektirebilecek bir sorun ektropiyon'dur. Ektropiyon, alt göz kapağının tam kapanmayı önleyecek tarzda hafifçe (sarkması) dışa dönmesidir ve genellikle ödeme ve alt gözkapağından gereğinden fazla cilt çıkarılması sebebiyle oluşur. Bir süre masaj, ince bir bant ile destek yapılması gibi önlemler ektropiyonu düzeltmezse, revizyon ameliyatı gerektirebilir. Bu tarz problemler genellikle üst gözkapağında görülmez.

Enfeksiyon oluşma riski çok çok düşüktür. Kanama ise özellikle alt gözkapağı estetiğinde görülebilir. Bu yüzden alt gözkapağından torbalaşmaya yolaçan yağ dokusu alınırken oluşan ufak kanamalar koter cihazı ile durdurulur.

Gözkapağı estetiği gözün görmesini etkilemez, çünkü yapılan ameliyat göz küresi ve göz yuvasının dışında, gözkapağındadır; yani cilttedir. Fakat bazı sistemik rahatsızlıkların gözkapağı estetiğinde komplikasyon riskini artırdığı unutulmamalıdır. Bazı tiroid rahatsızlıkları, gözlerde kuruluğa yolaçan hastalıklar, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı var ise bu hastalıklara yönelik tetkikler de yapılmalı, hasta bu rahatsızlıkların gözlerde yolaçabileceği komplikasyonlara karşı bir göz doktoru tarafından muayene edilmelidir. Bu yüzden bu ameliyatı olmayı düşünüyorsanız doktorunuza tüm rahatsızlıklarınızı ve aldığınız ilaçları bildirmeyi unutmayın.

LATİSSE: KİRPİKLERİ UZATAN GÖZ DAMLASI!

Bir firma ancak Allergan kadar şanslı olabilir. Bildiğiniz gibi Allergan firması Botox u üreten firma. Bu firmanın kullanıma yeni sunduğu bir ürün var ki, sanırım botox kadar ses getirecek. Allergan için şanslı diye bahsetmemin sebebi ise Latisse adlı bu ürünün tamamen tesadüfen bulunmuş olması. Latisse adlı bu damla, yanlış hatırlamıyorsam göz tansiyonu gibi bir rahatsızlık için denenirken uzmanlar, hastaların kirpiklerinde uzama olduğunu farkediyor. Sonunda dünyanın ilk kirpik uzatan damlası üretilmiş oluyor: Latisse.. Latisse nin şu an için muadili yok ve sanırım patent kanunları sebebiyle bir kaç sene daha üretilmesi ve satışa sunulması mümkün değil. Bana çok sorulan Latisse nin bir firma tarafından Türkiye ye getirilmesini ümid ediyorum..
Latisse yi ilk deneyen kişilerden birisi ünlü oyuncu Brooke Shields imiş.. Firma, ürünün reklamı için Brooke Shields ile anlaşmış.. Firmanın web sitesinde, Brooke Shields in kirpiklerindeki uzamayı görebilirsiniz, tıklayın. Bu arada Latisse nin FDA onayını aldığını da eklemeliyim..

Latisse nin tanıtım filmi:


Bu konuyu internette aramak için kullanabileceğiniz anahtar kelimeler (keywords) :
blepharoplasty, eyelid surgery


Online soru sorabilirsiniz

ESTETİK AMELİYATLARIN 3 BOYUTLU ANİMASYONLARI

estetik cerrahi Amerikan plastik cerrahi derneği, bir çok ameliyatın nasıl yapıldığını, kısa anatomi bilgisinin ve ameliyat tekniklerinin anlatıldığı 3 boyutlu animasyonlar hazırlatmış. Aşağıdaki resime tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

ESTETİK AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HASTA RESİMLERİ


estetik cerrahi Bu web sitesi oluşturulurken sitenin, "Yasal uyarılar" sayfasında belirtilen tüm kanun, tüzük ve kriterlere uygun olmasına özen gösterilmiştir. Bu sebeple web sitemde hastaların estetik ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrası görüntülerine (fotoğraf, video), hastalardan yazılı izin alınmış olsa dahi, yer verilmemektedir. Sitede, site ziyaretçileri ve hastalar için eğitici olduğu düşünülerek konmuş video ve görüntüler ise yabancı kaynaklıdır.

DİKKAT!


estetik cerrahi Lütfen dikişleriniz alınıp, yaralarınız iyileştikten sonra, doktorunuzla iletişiminizi kesmeyiniz. Ameliyattan sonra 6. ayda ve 1. yılda mutlaka doktorunuza kontrole gidiniz.

estetik cerrahi Ameliyatınızla ilgili herhangi bir sorununuz olduğu taktirde ilk olarak kendi doktorunuza başvurunuz. Estetik ameliyat olmuş ve ameliyat sonucunda pürüzler olan hastaların en sık yaptıkları hata, kendi doktorlarına kontrole gitmemeleri; başka bir doktora başvurmaları ve sabırsız olmalarıdır.

estetik cerrahi Her ameliyatın kendine göre bazı riskleri vardır ve ameliyat sonunda bazı istenmeyen sonuçlar, pürüzler oluşabilir. Genellikle bu pürüzler, ufak revizyonlarla düzeltilebilecek sorunlardır. Unutmayın ki estetik cerrahide, canlı dokulara şekil verilmektedir ve ameliyatın sonucu genellikle tüm şişlikler inip, dikişler iyileşmeden görülemez. Bu iyileşme süreci, yerine göre 1-2 ay ile 1 yıl arasında bir zaman alır. Bu yüzden ameliyatınız sonunda pürüz kaldıysa öncelikle ameliyatınızı yapan kendi doktorunuza başvurun ve sabırlı olun.

estetik cerrahi Revizyon ameliyatlarını yapmak için o bölgede iyileşmenin tamamlanmasını beklemek gerekir. Bu yüzden sabırlı olun. Mutlaka kendi doktorunuza kontrole gidin ve iletişiminizi kesmeyin.

Ameliyattan önce ameliyatınız hakkında bilgilenin; ameliyat günü cesaretli olun; ameliyattan sonra sabırlı olun..

estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar öncesi önerilerim için "burayı tıklayın.."
estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar sonrası önerilerim için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahi Ameliyatların ve ameliyatsız estetik uygulamaların fiyatları, ücretleri ile ilgili genel bilgi için "burayı tıklayınız.."


SIK SORULAN SORULAR:

GÖZKAPAĞI ESTETİĞİNDE BELİRGİN BİR İZ KALIYORMU?

» Tüm ameliyatlarda mutlaka iz kalır. İz, vücudun doğası gereği oluşan doğal bir sonuçtur. Fakat vücudun heryerinde ameliyat izleri aynı şekilde kalmaz, bazı bölgelerde iz yok denecek kadar az kalır, bazı bölgelerde çok ciddi dikiş izleri kalır. Gözkapakları ve göz çevresi, ameliyat izlerinin en az kaldığı bölgelerdendir. Ameliyatın üzerinden 1-2 ay geçtikten sonra ameliyat olan kişinin kendisi dahi aynada dikkatlice baksa bu bölgedeki ameliyat izini çok zor görebilir. Bunun sebebi hem o bölgede doğal olarak belirgin bir iz kalmamasıdır, hem dikişlerin ince ipliklerle estetik cerrahi kurallarına göre atılması, hemde gözkapaklarında zaten enine çizgilenmelerin olmasıdır. Genellikle kalan belli belirsiz dikiş izleride bu çizgilenmeler içine düşecek şekilde planlandığından farkedilmezler. Biz plastik cerrahlar, bu bölgedeki ameliyat izlerinin geç dönemde nasıl göründüğünü sıklıkla göz çevresi kırığı olan hastalarda görmekteyiz. Gözaltı kemiklerinde kırıkları olan, kaza geçirmiş kişilere genellikle halk arasında "platin" olarak bilinen metal parçalar konur. Kırığın tespit edilmesi için konan bu metal parçalar kırık kaynadıktan sonra çıkarılabilir. Kazadan ve platin konmasından 1-2 sene sonra, platinin çıkarılması için başvuran hastalarda genellikle ilk ameliyattan nerede ise hiç iz kalmadığı görülür.

GÖZKAPAĞI ESTETİĞİ İLE DÜZELTİLEMEYEN GÖZ ÇEVRESİNİN ESTETİK KUSURLARI NELERDİR?

» Göz çevresindeki çok ince kırışıklıklar, gözaltlarının morlukları, kaşlardaki düşüklük, gözün duruşundaki bozukluklar, iki kaş arasındaki çatık kaş çizgileri, tek başına gözkapağı estetiği ile giderilemez. Bunları gidermek için daha farklı estetik ameliyatlar yapmak gerekir. Günümüzde gözkapağı estetiği, genellikle orta yüz germe ameliyatı ile birlikte yapılmaktadır. Orta yüz germe ile birlikte yapıldığında kaş düşüklüğü düzeltilebilmekte, gözaltındaki morluk ve çöküklükler giderilebilmekte, kaş çatma çizgileri giderilebilmektedir. Komplikasyon ihtimalini minimuma indirdiği için gözkapağı estetiği büyük oranda orta yüz germe ile birlikte yapılmaktadır. Orta yüz germe hakkında daha geniş bilgi için tıklayınız..

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ GÖRMEMİ ETKİLERMİ? KÖRLÜĞE YOLAÇABİLİRMİ?

» Gözkapağı estetiğinin görmenize tek etkisi sarkmış gözkapağının alınması sonucu görüşünüzün rahatlaması olacaktır. Gözkapağı estetiği ameliyatlarının gözlerin görme yeteneğine bir etkisi olmaz; körlüğe yolaçmaz.estetik cerrahiZiyaretçilerim hangi ülkelerden (son 24 saat):

ip-location

 
 


,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ Bu site, en iyi şekilde, en az 1280 X 800 çözünürlük, İnternet Explorer son sürüm ile ve hızlı bir internet bağlantısı ile görüntülenir,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸