estetik cerrahi Bu sayfanın son güncellenme tarihi:
   
 

duyuru
Bookmark and Share


duyuru2

duyuru3

duyuru4

        LİPOFİLLİNG: YAĞ ENJEKSİYONU

Lipofilling, uzun yıllardır uygulanan ve bir o kadar da tartışılan bir uygulamadır. Genellikle vücudun çökük olan kısımlarını şişirmek, doldurmak, çökük yara izlerini düzeltmek, dudak kalınlaştırmak, penis kalınlaştırmak, elmacık kemiklerini belirginleştirmek ve kalça büyütmek için uygulanır. Dudakların kalınlaştırılması, yanaklardaki çökük alanların şişirilmesi, kırışıklıkların giderilmesi, kalça büyütme ve yara izlerinin çöküklüklerinin giderilmesi amacıyla sıklıkla uygulanır. Bu kadar çok tartışılmasının sebebi, bir seferde kalıcı bir sonuç elde edilememesi ve 2-4 seanslık uygulamalar gerektirmesidir. Bunun sebebi enjekte edilen yağ dokusunun ameliyattan sonraki ilk 2 ay içinde % 50-70 oranında hacim kaybına uğramasıdır. Her uygulama sonrasında hemen hemen aynı miktarda hacim kaybı (o seansda enjekte edilen yağ miktarının % 50-70'i erir) beklendiğinden tatmin edici bir sonuç elde etmek için en az 2-3 seans yağ enjeksiyonu yapılmalıdır. Bu 2-3 seanslık uygulamalar sonunda elde edilen sonuçlar kalıcıdır; enjekte edilen yağ dokusu -erimeyen % 30-50 lik kısmı- o bölgede canlılığını korur.

Klasik uygulama lokal anestezi ile yapılır ve hasta operasyondan sonra evine gidebilir. Enjekte edilecek yağ dokusu genellikle özel enjektörler ve kanüller ile steril bir şekilde karın yada kalça kısmından liposuction yöntemi ile alınır. Yağ dokusunun yaşayabilirliğini artırmak için alındığı bölgeye ve enjekte edileceği bölgeye lokal anestezik madde enjekte etmek istemiyorsak, ameliyatı genel anestezi ile de yapılabilir(ben tüm yağ enjeksiyonu ameliyatlarımı genel anestezi ile yapıyorum). Eğer hastanın bir bölgesinden fazlaca yağ alınıp, başka bölgelere yağ enjeksiyonu yapmak gerekiyorsa (liposculpture: yağın şekillendirilmesi) bu ameliyatın genel anestezi ile yapılması daha uygundur. Alınan yağ dokusunun serum ve kandan ayrıştırılması gerekir. Bunun için klasik olarak santrifuj işlemi uygulanır. Ben, canlı dokunun santrifuje edilmesinin dokuya zarar verdiğini düşündüğümden aldığım yağ dokuyu enjektör içinde, dik olarak bekletiyorum. Bu sayede sıvı ve yağ doku birbirinden ayrılıyor ve yağ dokuyu enjektörden çıkarmadan sıvıyı atabiliyorum. Bu çok basit bir sistemdir, hatta sistem bile sayılmaz ama yağ dokunun hava ile karşılaşmasını önler (hava ile karşılaşan yağ doku oksitlenerek zarar görmeye başlar), sıvının yağdan ayrılmasını sağlar ve yağ dokunun zarar görmesini önler (santrifuj edilmediğinden yağ doku zarar görmez). Yağ dokunun, doldurulacak yere enjeksiyonu ya yağ enjeksiyonu için özel üretilmiş kanüllerle ile yada her tetiğine basıldığında belli miktarda (1 cc. gibi belli miktarlarda) yağı enjekte eden özel tabancalar ile yapılır.


Yüze yağ enjeksiyonu:

Not: bazı kliniklerde uygulanan ″yağ dokunun fazlasının buzdolabında saklanıp sonra gerektiğinde enjekte edilmesi″ gibi bir yöntemi doğru bulmadığımdan ben uygulamıyorum. Yağ enjeksiyonunda sadece enjekte edilecek kadar yağ alıyorum; ileride ikinci bir seans gerektiğinde aynı bölgeden tekrar yağ alıyorum; yağı doğal yerinde bırakmak, buzdolabında saklamaktan daha mantıklı geliyor.

Yağ enjeksiyonunda, yağ dokusunun canlılığının korunması en büyük sorundur. Enjekte edilen yağın %50'sinin canlı kalmasını sağlamak büyük başarıdır. Bu yüzden, ben bu ameliyatı mutlaka genel anestezi ile yapıyorum ve yağın alınacağı ve verileceği bölgelere hiç ilaç enjeksiyonu yapmıyorum. Aldığım yağ dokusundan zarar görmüş kısımları atıyorum ve yağı saklamadan, hemen enjekte ediyorum. Yağ dokusunun buzdolabında saklanmasının (hele hele 1-2 ay gibi bir süre), yağ hücrelerinin canlılığına zarar verdiğini düşünüyorum.

Yağ enjeksiyonu sonrası bu bölge mümkün olduğu kadar darbelerden korunmalıdır. Bir kaç gün duracak bir pansuman yapılır. İlk 8-10 gün için bu bölgede morarma ve şişlikler olabilir. Bu ameliyatın en büyük avantajı, dolgu için kullanılan yağ dokusu kişinin kendi dokusu olduğu için herhangi bir vücuttan atılma riski yada hastalık bulaştırma riski yoktur. Ayrıca silikon gibi yapay maddeler gibi ek bir mali yük de getirmez. Enjekte edilen dokunun bir miktarı eriyecektir fakat kalan kısım hayat boyu canlı kalacaktır. Enjekte edilen yağ dokusunun o bölgede tutması ve yaşaması için kan akımının sağlıklı olması şarttır. Bu sebeple hastalara ameliyat sonrası 2 hafta kadar sigara içmemeleri tavsiye edilir. Teorik olarak yağ enjeksiyonunda da kanama, enfeksiyon gibi riskler vardır fakat bu gibi riskler çok çok nadirdir. Daha sıklıkla yağ dokunun beklenenden daha fazla hacim kaybına uğradığı görülebilir.

Yağ enjeksiyonunda kullanılan özel enjektörlere bir örnek:

Her tetiğine basıldığında 1cc. yağ dokusu veren otomatik enjeksiyon tabancası:

Yağ enjeksiyonunda kullanılan kanüller:

Lipofilling ile düzeltilebilecek bazı deformiteler şöyle sıralanabilir:

estetik cerrahi Önceden olmuş yara izleri çökük ise bu alanların şişirilmesinde..
estetik cerrahi Ciltteki derin kırışıklıkların tedavisinde..
estetik cerrahi Yanaklardaki çöküklüklerin düzeltilmesinde (Bkz: nasolabial fold estetiğinde)..
estetik cerrahi Penis büyütme ameliyatlarında penis kalınlığını artırmak için yağ enjeksiyonu yapılabilir..
estetik cerrahi Kalça büyütmek için (brezilya usülü kalça estetiği)..
estetik cerrahi Göğüslerde bir miktar büyüme sağlamak için..
estetik cerrahi Önceden yapılmış bir liposuction'ın sonucu oluşan çöküklüklerin düzeltilmesinde..

BREZİLYA USULÜ KALÇA KALDIRMA

Brezilya usulü kalça kaldırma ameliyatı aslında tümüyle bir ″Liposuction+Lipofilling″ ameliyatıdır. Bu gibi ameliyatlara ″Liposculpturing″de denir (Lipo: yağ, Sculpturing: şekil verme; Liposculpturing: yağa şekil verilmesi). Bu ameliyat güney amerikada yaygın olarak yapıldığından, en fazla uygulayanlar da Brezilyalı plastik cerrahlar olduğundan ″Brezilya usulü kalça kaldırma ameliyatı″ olarak bilinmektedir. Tekniğin özü, kalçanın yağ alınması gereken yerlerinden yağ alınıp (liposuction), yağ verilmesi gereken yerlere -örneğin kalçanın büyütülmesi istenen yerlerine- yağ enjekte edilmesi (lipofilling)'dir. Bu yöntemle kalçada bir miktar büyüme sağlanabilir fakat yöntemin asıl etkisi, şekil bozukluğu olan kalçalarda şekli düzeltmemize olanak sağlamasıdır. Kalçalarında şekil bozukluğu olan hastalarda sadece ″Estetik popo protezi″ ile görünüşdeki deformiteler düzeltilemez; bu protez ile sadece kalçada büyüme sağlanır; şekli düzeltmek için ″Brezilya usulü kalça kaldırma ameliyatı″ yapmak gerekir (gerekli yerlere liposuction, gerekli yerlere lipofilling).


ROMBERG HASTALIĞINDA YAĞ ENJEKSİYONU

″Romberg hastalığı″, genetik ve doğuştan olan, ilerleyici şekilde yüzde yağ dokuda kayba yolaçan, hatta yüz kemik yapısını ve yüz sinirini etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalıkta en sık yapılan tedavi, yüzde erime olan bölgelere yağ enjeksiyonu yapmaktır. Hastalık durdurulamaz yada yavaşlatılamaz. Yüzdeki erime yavaşladıktan sonra doku eksiği olan yerlere yağ enjeksiyonu yapılabilir ancak.. Bu hastalık hakkında daha geniş bilgiyi buradan alabilirsiniz..


KEMİKLİ DİZ YAPISINDA VE DİĞER BACAK DEFORMİTELERİNDE YAĞ ENJEKSİYONU

″Kemikli diz yapısı″ bir çok bayanı rahatsız eden bir estetik kusurdur. Bu bayanlar genellikle bu yüzden kısa etek giymekten kaçınırlar, plajda, kumsalda bu görüntüden rahatsız olurlar. Ciddi derecede sorunlu hastalarda dizin bu görüntüsü pantolonun (hatta blue jean'in) üzerinden bile belli olabilir. Bu hastalar sıklıkla kemikli yapının törpülenmesi isteği ile doktora başvururlar. Halbuki dizdeki bu kemikli yapının sebebi genellikle bu bayanların zayıf yapıda kişiler olması veya aşırı derecede kilo kaybetmeleridir. Bu hastalarda yapılması gereken, kemiklerin törpülenmesi değil, bu bölgeye uygun şekilde yağ enjeksiyonu yaparak kemikli görünümün kamufle edilmesidir. Diz kapağının törpülenmesi, eklemde ve diz bağlarında hasara yolaçabilir; halbuki yağ enjeksiyonunun hiç bir riski yoktur. Bu hastalarda asıl sorun, enjekte etmek için alınacak yağı bulmaktır. Hastalar genellikle çok zayıf kişiler olduklarından genel olarak ciltaltı yağ dokusu çok zayıftır ve yağ alacak fazla yer yoktur.

YAĞ ENJEKSİYONU İLE MEME BÜYÜTME MÜMKÜN MÜ?

″Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme″ son yılların en ümit veren yeniliklerinden biridir. Şu an henüz bazı sorunlar aşılmış değildir. Örneğin yağ enjeksiyonundan sonra enjekte edilen yağ dokunun bir kısmının erimesine bağlı olarak kistler oluşabilmekte ve bu kistler mamografilerde karışıklıklara yolaçabilmektedir. Filmde görülen kistlerin, enjekte edilen yağ dokuya mı ait olduğu, yoksa meme dokusunun kendisine mi ait olduğu anlaşılamamaktadır. Bu konuda daha geniş bilgi için buraya bakınız.


Bu konuyu internette aramak için kullanabileceğiniz anahtar kelimeler (keywords) :
lipofilling, lipoinjection, liposculpturingOnline soru sorabilirsiniz

ESTETİK AMELİYATLARIN 3 BOYUTLU ANİMASYONLARI

estetik cerrahi Amerikan plastik cerrahi derneği, bir çok ameliyatın nasıl yapıldığını, kısa anatomi bilgisinin ve ameliyat tekniklerinin anlatıldığı 3 boyutlu animasyonlar hazırlatmış. Aşağıdaki resime tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

ESTETİK AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HASTA RESİMLERİ


estetik cerrahi Bu web sitesi oluşturulurken sitenin, "Yasal uyarılar" sayfasında belirtilen tüm kanun, tüzük ve kriterlere uygun olmasına özen gösterilmiştir. Bu sebeple web sitemde hastaların estetik ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrası görüntülerine (fotoğraf, video), hastalardan yazılı izin alınmış olsa dahi, yer verilmemektedir. Sitede, site ziyaretçileri ve hastalar için eğitici olduğu düşünülerek konmuş video ve görüntüler ise yabancı kaynaklıdır.

DİKKAT!


estetik cerrahi Lütfen dikişleriniz alınıp, yaralarınız iyileştikten sonra, doktorunuzla iletişiminizi kesmeyiniz. Ameliyattan sonra 6. ayda ve 1. yılda mutlaka doktorunuza kontrole gidiniz.

estetik cerrahi Ameliyatınızla ilgili herhangi bir sorununuz olduğu taktirde ilk olarak kendi doktorunuza başvurunuz. Estetik ameliyat olmuş ve ameliyat sonucunda pürüzler olan hastaların en sık yaptıkları hata, kendi doktorlarına kontrole gitmemeleri; başka bir doktora başvurmaları ve sabırsız olmalarıdır.

estetik cerrahi Her ameliyatın kendine göre bazı riskleri vardır ve ameliyat sonunda bazı istenmeyen sonuçlar, pürüzler oluşabilir. Genellikle bu pürüzler, ufak revizyonlarla düzeltilebilecek sorunlardır. Unutmayın ki estetik cerrahide, canlı dokulara şekil verilmektedir ve ameliyatın sonucu genellikle tüm şişlikler inip, dikişler iyileşmeden görülemez. Bu iyileşme süreci, yerine göre 1-2 ay ile 1 yıl arasında bir zaman alır. Bu yüzden ameliyatınız sonunda pürüz kaldıysa öncelikle ameliyatınızı yapan kendi doktorunuza başvurun ve sabırlı olun.

estetik cerrahi Revizyon ameliyatlarını yapmak için o bölgede iyileşmenin tamamlanmasını beklemek gerekir. Bu yüzden sabırlı olun. Mutlaka kendi doktorunuza kontrole gidin ve iletişiminizi kesmeyin.

Ameliyattan önce ameliyatınız hakkında bilgilenin; ameliyat günü cesaretli olun; ameliyattan sonra sabırlı olun..

estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar öncesi önerilerim için "burayı tıklayın.."
estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar sonrası önerilerim için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahi Ameliyatların ve ameliyatsız estetik uygulamaların fiyatları, ücretleri ile ilgili genel bilgi için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahiZiyaretçilerim hangi ülkelerden (son 24 saat):

ip-location

 
 


,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ Bu site, en iyi şekilde, en az 1280 X 800 çözünürlük, İnternet Explorer son sürüm ile ve hızlı bir internet bağlantısı ile görüntülenir,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸