estetik cerrahi Bu sayfanın son güncellenme tarihi:
   
 

duyuru
Bookmark and Share


duyuru2

duyuru3

duyuru4

        ESTETİK CERRAHİ SÖZLÜĞÜ

Sitemdeki yazıları, mümkün olduğunca halkın anlayabileceği bir dille yazmaya çalışıyorum. Buna rağmen anlayamadığınız bir terim olduysa büyük ihtimal o terimin açıklamasını burada bulabilirsiniz. Sözlüğe zamanla daha fazla tıp terimi eklenecektir.


 .: A :. 

estetik cerrahi Abdominoplasti: Karındaki sarkıklığı almak için yapılan karın germe ameliyatı. Tummy tuck adı da veriliyor.

estetik cerrahi Amputasyon: Bir organın kopması yada cerrahi olarak alınmasıdır. Örneğin ayak parmaklarında kangren oluşan hastada bu parmakların alınması ameliyatına parmak amputasyonu denir. Aynı şekilde kaza ile oluşan parmak kopmasına da parmak amputasyonu denir. Organ tam olarak kopmamışsa, az da olsa biraz doku sağlam kalmışsa, buna sub-total amputasyon (tama yakın amputasyon) denir.

estetik cerrahi Avulsiyon: Derinin tam kat olarak sıyrılması anlamına gelir. Örneğin şaçlarını iş makinasına kaptıran bir kişinin saçlı derisi kafatası kemiği üzerinden sıyrılarak kopabilir, buna saçlı derinin avulsiyonu denir. Aynı şey iş tulumunun paçasını hızlı dönen bir iş makinasına kaptıran erkeklerin de başına gelir; iş makinası hızla pantalonu çekerken genellikle penis ve testis cildi de sıyrılarak soyulur. Buna da penis ve scrotum avulsiyonu denir.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: B :. 

estetik cerrahi Blepharoplasty: Göz kapağı estetiği.

estetik cerrahi Bası yarası: Bkz: Dekübit ülseri.

estetik cerrahi Bichat fat pad: Yanaklara kitlesini veren en büyük yağ kitlesidir. Bulan fransız cerrahın adı ile anılır. Bu yağ kitlesinin anatomik yerleşimi bilinmektedir ve yanak inceltme için alınabilmektedir.

estetik cerrahi -: -. .: C-Ç :. 

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: D :. 

estetik cerrahi Dekübit yarası (yada dekübit ülseri): Yatalak hastalarda devamlı aynı yerin üzerine yatma sonucu açılan yatak yarası. Genellikle kuyruksokumu ve kalça kemiğinin en çıkıntılı olduğu yerlerde görülür (bası yarası da denir). Bu konu sitemde ayrı bir bölümde işlenmiştir, tıklayınız..

estetik cerrahi Dren: Drenler genellikle geniş ameliyat sahası olan ameliyatlarda, ameliyattan sonra içeride birikebilecek kanı ve serumu dışarı sızdırmak için kullanılan plastik malzemelerdir. Ya boru şeklinde ya ince tüp şeklinde ya da düz bir plastik şerit şeklinde olurlar. Şerit şeklindeki drenler içerideki kanı dışarı sızdırır. Tüp ve boru şeklindeki drenlerin ise dışarıdaki ucu genellikle bir plastik hazneye bağlıdır ve kanı bu hazne içine akıtarak dışarı alırlar. Hazneli drenler genellikle vakumludur, içeride biriken sıvı yada kan, bu vakumla dışarı, plastik hazne içine çekilir.


estetik cerrahi -: -. .: E :. 

estetik cerrahi Endoskopik cerrahi: Büyük bir kesi yapmadan, kamera ve çubuklarla yapılan kapalı ameliyatlardır. Halk arasında en iyi bilinen endoskopik ameliyat laparoskopik kolesistektomidir (çubuklarla safra kesesinin alınması). Endoskopik cerrahi, plastik cerrahide en çok yüz germe ve kaş kaldırmada uygulanan bir yöntemdir..

estetik cerrahi Endikasyon: Tıbbi bir müdehale yada cerrahi girişimin gereklilik sebebidir. Örneğin kolu kırılan bir hastada kolu alçıya alma endikasyonu vardır (çünkü alçıya almak kırığın tedavisidir); ama o hastaya antibiyotik verilmesi endikasyonu yoktur (çünkü antibiyotik kırığın direkt tedavisi değildir). Endikasyon koymak çoğu zaman doktorların verdikleri en önemli kararlardır.

estetik cerrahi Entübasyon: Genel anestezi verilen ameliyatlarda hastanın boğazına entübasyon tüpü yerleştirilerek solunum makinasına bağlanmasıdır.


estetik cerrahi Epidermis: Cildin en dıştaki canlı olmayan tabakası. Güneş yanığında soyulan tabakadır.


estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: F :. 

estetik cerrahi FUE Yöntemi (Foliküler Ünite Extraksiyonu) Yöntemi: Saç ekmede, ekilecek kıl köklerinin tek tek alındığı, enseden bir parça deri ile birlikte alınmadığı, dolayısı ile ense bölgesine dikiş atılmayan saç ekimi yöntemidir. Kökler tek tek alındığından, vücudun tüm bölgelerinden kıl kökü alınabilir; hatta saç ekimi amacıyla göğüs kılları dahi kullanılabilir. Vücudun farklı yerlerinden bu yöntemle alınan kıl kökleri, kafada saç ekimi yapılması planlanan alana ekildiklerinde bir süre sonra saç özelliği kazanırlar. Uygulama uzun sürdüğü için çoğu zaman 2-3 günde, kısım kısım yapılır. Bu yöntem, bazen FUT yöntemi ile ekilen saçları sıklaştırmak için uygulanır.


estetik cerrahi FUT Yöntemi (Foliküler Unite Transplantasyonu) Yöntemi: Enseden bir parça deri ile birlikte saç köklerinin alınması ve bu köklerin ayıklanarak saç ekimi yapılması planlanan bölgelere ekimi işlemidir. Bu işlem FUE den daha çabuk olur. Ensede saçlı bölgede, pek belli olmayan bir dikiş izi kalır.


estetik cerrahi Flap (flep): Cilt-ciltaltı yağ dokusu-kas-sinir-damar gibi bir çok doku katmanını içeren doku parçası.


estetik cerrahi -: -. .: G :. 

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: H :. 

estetik cerrahi Hematom: Ameliyat yerinde kan birikmesidir. Örneğin meme küçültme yapılan hastada ameliyattan hemen sonra bir göğüs gitgide büyüyorsa, morluklar ortaya çıkıyorsa, bu içeride kan biriktiğini gösterir. Bu içeride biriken kana hematom denir. Bir çok durumda hematomun boşaltılması gerekir. Meme küçültme, karın germe gibi ameliyatlarda içeride kan birikmesin diye kanamalar itina ile yakılmalı ve durdurulmalı; ayrıca dren dediğimiz içeride birikebilecek kanın dışarı sızmasına yardımcı olacak küçük plastik malzemeler kullanılmalıdır.


estetik cerrahi -: -. .: İ :. 

estetik cerrahi İnsizyon: Ameliyatı yapmak için cilde yapılan kesinin tıbbi adıdır. Hemen her ameliyat için klasikleşmiş insizyon şekilleri vardır; örneğin yüz germede kesinin (yani insizyonun), kulak önünden arkasına doğru yapıldığını çoğu kişi bilir; bu kesi yüz germe insizyonudur.

estetik cerrahi İmplant: Vücuda yerleştirilen yabancı maddelere implant denir. Örnek vermek gerekirse silikon meme protezleri birer implanttır; yada kalp kapağı değişen hastalarda takılan yapay kalp kapakları da birer implanttır. İmplantlar, vücudun reddetmediği, uzun yıllar vücutta kalabilen maddelerden üretilirler. Başka enteresan bir örnekte dövme pigmentleridir; dövme yapılırken cilt içine özel dövme boyası (pigment) yerleştirilmektedir. Yabancı cisim olduğu için dövme boyalarıda implant sayılır. Çene büyütme amacıyla çeneucuna yerleştirilen katı silikondan yapılma protezlerde imlanttır. Ayrıca dudak kalınlaştırmada kullanılan maddelerde implant kabul edilir.

estetik cerrahi İnvazif: Cerrahi işlem gerektiren uygulamalardır. Non-invazif derkende cerrahi işlem gerektirmeyen uygulamalar kastedilir. Minimal invazif ise, kesinin mümkün olduğu kadar kısa tutulduğu ameliyatlardır ve genellikle endoskopik ameliyatlar kastedilerek kullanılır.

estetik cerrahi -: -. .: J :. 

estetik cerrahi Jinekomasti: Erkekte oluşan meme büyümesidir. Genç yaşta oluşan jinekomasti genellikle hormonal değişimlere bağlıdır ve gelişme çağından sonra düzelir; yalnız gelişme çağında göğüslerde aşırı gelişme olmuşsa ameliyatla aşırı gelişen meme dokusu alınabilir. Yaşlılıkta gelişen jinekomasti hormon salgılayan bazı tümörlere bağlı olabilir; tümörlere yönelik testler yapılmalıdır.


estetik cerrahi -: -. .: K :. 

estetik cerrahi Konstrüktif cerrahi: Vücutta daha önce olmayan bir yapının oluşturulması amacıyla yapılan ameliyatlardır. Örneğin kadından erkeğe cinsiyet değiştirme ameliyatlarında kadın hastada penis oluşturma ameliyatı bir konstrüktif cerrahidir. Vajinal agenezi (vajinanın doğuştan gelişmemesi) durumunda yapılan vajina oluşturma ameliyatları yada doğuştan başparmağı olmayan hastalarda baş parmak oluşturma ameliyatları da konstrüktif cerrahidir.

estetik cerrahi Komplikasyon: Hastanın yada doktorun elinde olmadan gelişen, istenmeyen gelişmelerdir. Örneğin, ameliyat sırasında sterilizasyona ne kadar dikkat edilirse edilsin enfeksiyon riski her zaman vardır; enfeksiyon gelişir ise bu bir komplikasyondur.

estetik cerrahi Korset platismaplasti: Boyundaki cilt altında bulunan platisma kasının iki taraftan (sol ve sağ) birbiri üzerine getirilip gerilerek gerçekleştirilen boyun germe ameliyatıdır. Boyundaki platisma kası bir korse gibi boynu germede kullanılmaktadır.

estetik cerrahi Kontrendikasyon: Uygulanmaması gereken tedavi, yapılmaması gereken işlem yada ameliyattır. Örneğin anthrax (şarbon) hastalığında ciltte siyah renkli bir baloncuk oluşur. Bu baloncuğun ameliyatla alınması yada patlatılması, kanatılması kontrendikedir; eğer yapılırsa mikrop kana karışır.

estetik cerrahi Kanül: Genellikle liposuction da (vakumla yağ almada) kullanılan, içi boş, boru şeklinde, özel dizayn edilmiş metal çubuklardır. Uçlarındaki delik şekilleri çok farklı olabilir.


estetik cerrahi Kapsül oluşumu, kapsül kontraktürü: Meme büyütme ameliyatları sonrası nadiren oluşan bir komplikasyondur. Daha çok implantın meme dokusu altına konduğu vakalarda görüldüğü; implantların göğüs kası altına konduğu vakalarda daha nadir görüldüğü bildirilmektedir. Aslında tüm implant vakalarında bir miktar kapsül oluşumu olmaktadır ama implant çevresinde oluşan kapsül aşırı kalınlaşırsa buna artık kapsül kontraktürü denir. Kapsül kontraktüründe vücut implantı atmak istemektedir ve implantın çevresinde bir kapsül oluşturarak implantı sıkar; böylece implant gitgide küresel bir hal alır. Dolayısı ile göğüslerin şekli bozulur. Çok ciddi kapsül vakalarında göğüslerde ağrı dahi olur. Tedavisi, ameliyatla implantların çıkarılması, kapsülün temizlenmesi, yeni implantların kas altına konması şeklindedir.

estetik cerrahi Kimyasal peeling: Bazı kimyasal maddelerle cildin soyulması işlemidir. Cilt gençleştirme, ciltteki lekelerin giderilmesi gibi amaçlarla yapılır.

estetik cerrahi Konka: Her iki burun deliğinde üçer tane bulunan, burundan alınan havanın nemlenmesini, ısınmasını ve tozdan arındırılmasını sağlayan anatomik yapılardır. Fazla büyürlerse burun havayollarında tıkanıklık yaparlar.

estetik cerrahi Kontraksiyon: Büzüşme anlamına gelir. Plastik cerrahide en fazla, yara küçülmesi anlamında kullanılır. Örneğin geniş bir alana liposuction yapıldıktan sonra bu alanda, ciltaltında bir plasd

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: L :. 

estetik cerrahi Liposuction: Yağ aldırma ameliyatı. Genellikle narkoz altında ve vakumlu kanüllerle yapılır.

estetik cerrahi Lipofilling: Dolgu amacı ile yapılan yağ enjeksiyonudur. Genellikle hastanın göbek bölgesinden, özel steril kanül ve enjektörlerle alınan yağ dokusu, istenen herhangi bir bölgeyi doldurmak için enjekte edilir.

estetik cerrahi Lift: Kaldırmak, germek anlamında kullanılır; örneğin lip-lift: dudak kaldırma, face-lift: yüz germe, arm-lift: kol germe anlamına gelir.

estetik cerrahi Laserasyon: Derinin düzensiz ve kontrolsüz kesilmesine denir. Örneğin bir trafik kazasında oluşan kesikler laserasyondur.

estetik cerrahi -: -. .: M :. 

estetik cerrahi Microtia: Kulak kepçesinin doğuştan gelişmemesi.

estetik cerrahi Multi-estetik ameliyatlar: Bir seansda birden fazla estetik ameliyat yapılmasıdır. Örneğin bir seansda meme büyütme, karın germe, dudak dolgusu ve kollara germe yapılması bir multi-estetik ameliyattır.

estetik cerrahi Mesoterapi: Mesoterapi, cildin meso, yani orta tabakasına cildi besleyen bazı karışımların enjekte edilmesi işlemidir. Bu uygulama ile ciltte kırışıklıkların ve çatlakların giderildiği, anti-aging etki sağlandığı söylenmektedir. Saç mesoterapisinde ise saç köklerinin olduğu kısımlara mesoterapi yapılır ve saç köklerinin beslenmesi, böylece saç dökülmesinin azaltılması sağlanır.

estetik cerrahi Mastopeksi: Meme dikleştirme, toparlama ameliyatı.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: N :. 

estetik cerrahi Naso-labial açı: Burun-dudak arasında kalan açıdır. Normalde erkekte 95-105 derece, kadında 102-115 derecedir. Bu istenen değerlerden düşükse burun ucu düşük, fazla ise burun ucu aşırı kalkık kabul edilir.


estetik cerrahi Naso-labial sulcus yada fold (oluk): Burun-yanak arasında yaşlanmakla oluşan oluk; çukurluktur.


estetik cerrahi Nekroz: Belli bir dokuya giden kan akımının bozulması sonucu dokunun ölmesidir. Örneğin kopan parmağı yerine dikilen bir hastada, parmağın dikilen damarları tıkanıp, parmağa giden kan akımı kesilirse parmak önce (kan akımı kesildiği için) beyazlaşır, sonra mor ve siyah renge döner. Zamanla canlılığını tamamen kaybeder ve simsiyah olur, alınması gerekir.


estetik cerrahi -: -. .: O-Ö :. 

estetik cerrahi Ortognatik cerrahi: Çene kemiklerinin ve dişlerin birbirleri ile uyumunu ve yüz kemiklerine uyumunu düzeltmek amacıyla yapılan ameliyatlardır. Mesela öne doğru çok çıkık alt çenenin geriye alınması ameliyatı ortognatik bir ameliyattır.


estetik cerrahi -: -. .: P :. 

estetik cerrahi Ptoz: Düşme, sarkma. Örneğin gözkapağının düşük olmasına kısaca ptoz denir. Göğüslerde sarkma da memelerde ptoz olarak adlandırılır.estetik cerrahi -: -. .: Q :. 

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: R :. 

estetik cerrahi Rinoplasti: Burun estetiği ameliyatıdır.

estetik cerrahi Rekonstrüktif cerrahi: Onarım cerrahisi, yeniden yapılandırma cerrahisi. Örneğin, el yaralanmalarında yapılan ameliyatlar rekonstrüktif ameliyatlardır: yaralanan el yapıları, tendonlar, sinirler, damarlar onarılmaktadır.

estetik cerrahi Rejuvenasyon: Gençleştirme anlamında kullanılmaktadır (juvenil: genç, re: yeniden; re-juvenasyon: yeniden gençleştirme).

estetik cerrahi Revizyon ameliyatı: İlk ameliyat sonunda pürüz kalan hastalara yapılan düzeltme ameliyatlarıdır. Örneğin, hasta burun estetiği olmuştur, daha sonra burun ucunda hafif bir eğrilik kalırsa bu eğrilik revizyon ameliyatı ile düzeltilir.

estetik cerrahi Ritidektomi (rhytidectomy): Yüz germe anlamında kullanılır (Rhytid: kırışıklık; -ectomy:almak; rhytidectomy: kırışıklıkların alınması - yok edilmesi ).

estetik cerrahi Replantasyon: Kopmuş (ampute olmuş) bir organın mikrocerrahi yöntemleri ile (damar-sinir onarılarak) yerine dikilmesidir. Örnek olarak bir kazada kopan el-kol-parmak gibi organların yerine dikilmesini verebiliriz.

estetik cerrahi Revaskülerizasyon: Bir organ kopmaya yakın yaralanmış ise, tam kopmamışsa ama diğer yandan o organda kan dolaşımı yok ise buna subtotal amputasyon (tama yakın amputasyon, tama yakın kopma) denir. Amputasyondan farklı olarak organ tam olarak kopmamıştır ama kan dolaşımı yoktur. Bu organda kan damarlarının mikrocerrahi teknikleri ile onarılması ve organın kan akışının tekrar sağlanması ameliyatına revaskülerizasyon denir.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: S-Ş :. 

estetik cerrahi Septum: İki burun deliğini ve burun havayollarını ikiye ayıran, iki havayolu arasında bir duvar oluşturan kıkırdak yapıdır. En öndeki kenarı, iki burun deliği arasında kalan kısmı oluşturur; buradan geriye doğru devam eder. İnsanların büyük çoğunluğunda (toplumun 85% inde) tam düz değildir.


estetik cerrahi Septorinoplasti: Hem burun estetiği hem de burundaki eğriliğin ve havayollarındaki tıkanıklığın giderilmesi ameliyatıdır.

estetik cerrahi Sefalometrik analiz: Kafa ve yüz kemiklerinin büyüklüklerinin, birbirlerine göre duruşlarının değerlendirildiği, boyut olarak başın büyüklüğüne eşit büyüklükte çekilen özel grafilerdir.


estetik cerrahi Sizer: Bazı implant ameliyatlarında (örneğin meme büyütme yada bacak kalınlaştırma gibi), ameliyat sırasında asıl implant yerleştirilmeden önce çeşitli hacimlerde denemelik implantların yerleştirilerek tam istenen hacmin tespit edilmesini sağlayan implantlardır. Örnek vermek gerekirse, diyelim ki hastamız göğüs büyüklüğünü, ameliyat sonunda 95B sütyen giyecek şekilde istiyor. Ameliyat sırasında meme protezinin konacağı alan açılır, çeşitli hacimlerdeki (diyelimki 200-250-290 cc hacimli) denemelik protezler (sizer lar) yerleştirilir ve tam istenen sonucu sağlayan hacim (diyelimki 250 cc) tespit edilir. Sonra sizer çıkarılır ve aynı hacimdeki kalıcı meme implantı yerleştirilir. Sizer lar, kalıcı değildir; sadece istenen sonucu veren implant hacminin tespit edilmesini sağlar.


estetik cerrahi SMAS: Yüz germe ameliyatında hayati önemi olan, tüm yüz ve boyunu saran özel bir doku katmanıdır. Yüz germe ameliyatında bu katman bulunup bir miktar tabandan kaldırılır ve yukarı alınarak yüzde germe sağlanır.

estetik cerrahi Sub-total amputasyon: Bir organ tama yakın kopmuşsa, fakat vücuttan tam olarak ayrılmamışsa, az da olsa bir kısım doku sağlam kaldıysa buna sub-total amputasyon denir.

estetik cerrahi Skar (scar): Yara iyileşme dokusudur. Yara izi anlamında da kullanılır. Burun estetiği, boyun germe, liposuction sonrası ameliyat bölgesinde oluşan sertlik cilt altındaki skar dokusu yüzündendir. Zamanla bu skar dokusu vücut tarafından eritilir ve ameliyatlı alan yumuşar. Skar dokusunun sertliğinin halen olması, iyileşme sürecinin devam ettiğini gösterir.

estetik cerrahi Semer burun (saddle nose): Burun kıkırdaklarının aşırı alınması ile burun sırtında çökme olması durumudur.

estetik cerrahi Scrotum: Testisleri (erbezlerini) saran deri ve kastan oluşan kılıfa verilen isimdir.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: T :. 

estetik cerrahi Tummy tuck : Karın germe ameliyatının (yani abdominoplasti ameliyatının) diğer adı.

estetik cerrahi -: -. .: U-Ü :. 

estetik cerrahi -: -. .: V :. 

estetik cerrahi Vaser liposuction: Ultrason teknolojisini kullanan bir çeşit liposuction (yağ alma) yöntemi ve cihazıdır.

estetik cerrahi V-Y plasti: Genellikle dokuda uzatma yapılması gereken yerlere uygulanan bir dikiş yöntemidir. Uzatma amaçlanan yer V şeklinde kesilir ve doku yeteri kadar uzatıldıktan sonra Y şeklinde dikilir.


estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: W :. 

estetik cerrahi W-plasty: İz revizyonunda uygulanan yöntemlerden biridir. İz çıkarılıp kalan yara uzun zigzaglar şeklinde dikilir.

 .: X :. 

estetik cerrahi -: -. .: Y :. 

estetik cerrahi -: -.

estetik cerrahi -: -. .: Z :. 

estetik cerrahi Z-plasti: Z-plasti nin mantığını anlamak doktor olmayan birisi için zordur.Ancak şunu söyleyebiliriz, z-plasti, yara izlerinin revizyonu, kontraktürlerin açılması, bazı tüp benzeri dokularda tıkanıklıkların giderilmesi için uygulananözel bir dikiş tekniğidir. Sonuçta z şeklinde zigzaglı bir dikiş izi kalır...


estetik cerrahi -: -.
estetik cerrahiZiyaretçilerim hangi ülkelerden (son 24 saat):

ip-location

 
 


,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ Bu site, en iyi şekilde, en az 1280 X 800 çözünürlük, İnternet Explorer son sürüm ile ve hızlı bir internet bağlantısı ile görüntülenir,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸