estetik cerrahi Bu sayfanın son güncellenme tarihi:
   
 

duyuru
Bookmark and Share


duyuru2

duyuru3

duyuru4

        ÇOK SIK YAPILAN BİR ESTETİK: YARA İZİ REVİZYONU

Yara ve ameliyat izlerinin düzeltilmesi estetik cerrahinin en fazla talep edilen ameliyatlarından biridir. Burada amaçlanan, yara izinin dikkat çekmemesini sağlamaktır, tamamen yok etmek değildir. Hiç bir yöntemle bir yara izini tamamen yok edemezsiniz. Halk arasında tüm yara izlerinin estetik ile yokedilebildiği şeklinde yanlış bir inanış vardır. Tüm ameliyatlardan yada yaralanmalardan sonra dikiş atılan yerlerde iz kalır. Kalan yara izi aslında fizyolojik bir olaydır, tamamen doğaldır, iyileşen yaranın geride kalan artığıdır; fakat görünüşü bozduğu için sıkça düzeltilmesi istenir. Aslında estetik cerrahide yapılan, kalacak izin en az görüneceği, nispeten gizli bir yerde olmasını sağlamak ve dikişin mümkün olduğu kadar düzgün atılmasını sağlamaktır; eğer iz, bir yaralanma sonucu oluşmuşsa bu izi daha az dikkat çekecek hale getirmekdir.

Bazı durumlarda ise izin düzeltilmesi zorunludur. Örneğin bir parmağın alt yüzündeki bir yara parmakta kontraktüre yol açabilir; bu durumda kontraktürün açılması gereklidir. Bu gibi kontraktürler sıklıkla yanık vakalarında olur ve z-plasti, w-plasti, çift ters z-plasti gibi yöntemlerle açılırlar. Böyle yara izleri görünümü bozmanın ötesinde bazı fonksiyonlarıda etkiler, örneğin yukarıda verdiğim elde kontraktüre (çekmeye) yolaçan yara izleri kişinin elini kullanmasına engel olabilir.

Burun estetiği, liposuction gibi bazı estetik ameliyatlar da hakikaten görünür bir iz kalmamaktadır, çünkü ameliyatta yapılacak kesiyi cerrah gizli bir yerden yapar ve kalan iz görünmeyen bir yerde kalır. Örneğin burun estetiğinde tüm ameliyat burun deliği içinden yapıldığı için dışarıdan görülebilir bir iz olmaz. Yağ alma ameliyatında da liposuction kanülleri bikini içinde kalan kısımlara yada göbek içine yapılan birer santimlik kesilerden yerleştirilir. Yağ alma işlemi sonunda dikilen bu birer santimlik kesilerden geriye görülür bir iz kalmaz. Kazalara bağlı yaralanmalarda yada apendisit, guatr yada mide ameliyatı gibi ameliyatlardan kalan dikiş izleri ise farklıdır. Bu ameliyat izleri görünür yerlerde kalabilir. Bir trafik kazasında yanağı kesilmiş birisine ne yapılırsa yapılsın yanağında hafif bir iz kalacaktır. Estetik cerrahi tabii ki bu tarz yara izleri karşısında tamamen çaresiz de değildir.

Z-plasty, w-plasty, çift ters z-plasty, eksizyon-sütür gibi bir çok yara izi revizyonu tekniği vardır. Estetik cerrahi prensiplerine uyarak yapılan yara revizyonlarından son derece yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Doktorunuz yara izini değerlendirdikten sonra yapılabilecekleri size sunar. Bu tip yara revizyonu gibi ameliyatlar bazen birden çok ameliyat ve tam sonucu alabilmek için uzun bir dönem gerektirebilir. Doktorunuzun önerilerine uymanız ve sabırlı olmanız gerekir. Yara iyileşmesi aylar, yıllar sürdüğü için her estetik düzeltme sonrasında yaranın toparlaması için en az 6 ay beklemek gerekir, çünkü cerrahi olarak düzeltilen yarada yara iyileşmesi süreci sıfırdan başlayacaktır. İyi bir sonuç elde etmek için sabırlı olmak birinci şarttır. Yine de estetiğe rağmen hafif bir iz kalabilir; bu durumda kamuflaj tekniklerini uygulamaktan başka çare kalmaz. Kamuflaj-makyaj hakkında bilgi almak için tıklayınız.


Herhangi bir yara izinin düzeltilmesi için neler yapılabileceğinin belirlenmesi gerekir. Bununda ilk şartı yara izinin yakından görülerek muayene edilmesidir. Bir yara izini görünür kılan bazı özellikleri vardır. Yara bu özellikleri sebebiyle dikkat çeker. Bu dikkat çekici özellikleri ortadan kaldırılırsa daha az görünür hale getirilebilir.
Örneğin yara izi, çevresindeki normal ciltten kabarık olabilir.
Yara izinin rengi çevresindeki normal ciltten farklı bir renkte olabilir.
Yara izi saçlı deride olup o bölgedeki saçların dökülmesine yolaçmış olabilir; saç çıkmayan bölgede yara izi böylece daha belirgin hale gelmiş olabilir.
Yara izi vücuttaki doğal çizgilere dik bir şekilde olabilir (yukarıdaki çizimde yüzün doğal çizgileri gösterilmiştir, bu çizgilere dik olan yara izleri daima daha belirgin olur). Bu tarz yara izleri daha belirgin olur. Örneğin alındaki enine bir kesiden kalan iz, alın çizgileri de enine olduğu için çok dikkat çekmeyebilir, fakat alındaki dikine bir yara izi çok daha belirgindir. Bu durumda yara izinin şekli, z-plasti gibi çeşitli cerrahi yöntemlerle değiştirilerek daha az dikkat çekmesi sağlanır.
Yara izi çevresindeki normal ciltten çökük olabilir.

Yara izi revizyonunda izin neden belirgin kaldığı da önemlidir. Yara izi şu sebeplerden belirgin şekilde kalabilir:
Yara kendi kendine iyileşmişse, herhangi bir dikiş atılmamışsa..
Yara içinde toz, toprak, kömür, cam gibi yabancı cisimler varsa (bunlar yara izinin rengininde değişik olmasına ve yara iyileşmesini de bozarak izin belirgin olmasına yol açarlar)..
Yara gergin dikilerek kapatılmışsa (yaranın gerginliğini uzun süre taşıyacak ciltaltı dikişler atılmamışsa yara izi zamanla genişler).
Yara uygun olmayan, vücutta reaksiyon veren dikişlerle kapatılmışsa..
Yaraya atılan dikişler gereğinden fazla bırakılmış, geç alınmışsa..
Yara dikilirken everte edilmeden (dikiş hattı hafif kabartılmadan) dikilmişse..
Atılan dikişler erken alınıp yara açılmışsa..
Dikiş atıldıktan sonra uygun şekilde pansuman yapılmamışsa..
Kişinin yaraları kötü iyileşmeye eğilimli ise (vücudu hipertrofik skar yada keloid oluşumuna eğilimli ise)..
Yaranın olduğu bölge dikiş izlerinin genelde kötü kaldığı bir bölgedeyse (göğüs kemiğinin üzeri, omuz, belin arkası, sırt genellikle yara izlerinin kötü kaldığı bölgelerdir)..
Yara uygun olmayan kalınlıkta cerrahi ipliklerle, uygun olmayan yöntemlerle atılmışsa..
Yara izi vücudun doğal kırışıklık ve cilt izlerine paralel değilse, bu hatlara dik açı ile oluşmuşsa (örneğin alnımızdaki cilt çizgileri yataydır, alın kırışıklıklarını düşünün; alında yukarıdan aşağı uzanan bir yara izi, yatay bir yara izinden daha belirgin görünecektir)..
Yara iyileşirken enfeksiyon gelişmişse yara izi istenmeyen şekilde belirgin kalacaktır.

Tüm bu özellikler değerlendirilip neler yapılabileceğine karar vermek gerekir. Tabii yara izinin bulunduğu bölgede önemlidir. Vücudun bazı bölgeleri estetiğe uygun, bazı bölgeleri (sırt, bel arkası gibi) uygun değildir. Yara izi düzeltilmesinden sonra, özellikle cerrahi yöntemler kullanıldığı taktirde, geride yine belli bir iz kalacaktır. Önemli olan nihai kalacak izin öncekinden daha az belirgin olmasıdır. Eğer yapılacak estetik düzeltme sonunda yine belirgin bir iz kalacaksa, hasta bir fayda görmeyecekse estetik düzeltme yapılmaz. Bazı izler cerrahi düzeltmeye uygun değildir, bazısı uygundur. Örneğin kolunda jilet kesilerine bağlı izlerden şikayetçi bir çok hasta estetik cerrahlara başvurmaktadır. Bu tarz izler genellikle çevresinden kabarık olmayan, sadece çevredeki ciltten daha açık renkli çizikler şeklinde görülmektedir. Bu tarz skarlara cerrahi düzeltme çok fayda sağlamamaktadır. Cerrahi olmayan yöntemlerden (lazer peeling, dermabrazyon..) daha fayda görebilirler.

Doktorunuz muayene sonrası yapılabilecekleri size sunar. Burada önemli olan terazinin bir kefesine yaranın şu anki görünüşünü koymak, diğer kefesine estetik düzeltme sonrası olacak görünümünü koyup ona göre karar vermektir. Unutmayınki estetik cerrahinin adı "ESTETİK", soyadı "CERRAHİ" dir. Yani yapılan estetik düzeltmelerden de belli bir iz kalmaktadır. Doktorunuz aldığı uzun eğitim ve tecrübeleri ışığında size yapılabilecekleri, estetik düzeltmeden fayda görüp görmeyeceğinizi ve neler yapılabileceğini anlatacaktır.

Yara izlerinin düzeltilmesi ile ilgili olarak genellikle şu yöntemler uygulanır:
estetik cerrahi Yara izinin cerrahi olarak çıkarılıp estetik prensiplerine uygun olarak tekrar dikilmesi.
estetik cerrahi Z-platy, w-plasty gibi yöntemler uygulanması.
estetik cerrahi Dermabrazyon, lazer, peeling gibi aşındırıcı yöntemler uygulanması.
estetik cerrahi Kamuflaj (medikal dövme, makyaj uygulaması) (Kamuflaj-makyaj hakkında bilgi almak için tıklayınız).
estetik cerrahi Lipofilling (Çökük yara izlerine uygulanan yağ enjeksiyonu).
estetik cerrahi Yara izine kortikosteroid enjeksiyonu yapılması.
estetik cerrahi Silikon tabaka kullanılması.
estetik cerrahi Yara izinde düzelme sağlayan pomadların uygulanması.


Ufak yara izi düzeltmeleri genellikle lokal anestezi ile ayaktan yapılır. Geniş dermabrazyon yapılacaksa yada yara izi lokal anestezi yapılamayacak kadar genişse genel anestezi verilebilir.
Ameliyatın ne şekilde yapılacağı yapılacak girişime göre değişir. Yara izlerinin estetik düzeltilmesi sırasında yapılacak kesiler genellikle yara izi üzerine cerrahi kalemle çizerek işaretlenir. Yapılan plana göre kesi ve düzeltmeler uygulanır. Ameliyat sonunda mümkün olduğu kadar ince dikişler ile estetik dikiş atılır. Dikiş hattı üzerine strip denen ince bantlar uygulanabilir.
Bunlar dışında yaranın estetik düzeltmesinin ne zaman yapılacağı da önemlidir. Yara oluştuktan sonraki yakın zamanda estetik düzeltme yapılmaz. Yara iyileşmesi oldukça karmaşık biyolojik olayların gerçekleştiği bir süreçtir. Yara iyileşirken çevresindeki cilde göre hafifçe kabarır, kızarır, sertleşir ve kaşınır. Bunlar yara iyileşmesinin belirtileridir. Bu sırada vücuttaki bazı kan hücreleri ve bazı başka hücreler bu alana hücum edip o bölgede yaranın tamiratını başlatırlar. Bu dönemde estetik düzeltme yapılmaz, yapılırsa sonuç istendiği gibi olmaz. Başarılı bir yara revizyonu için mutlaka yara iyileşme sürecinin sona ermiş yada büyük kısmının tamamlanmış olması gerekir. Bu sebeple yara izine estetik düzeltme için hastaları yara oluştuktan en az 3 ile 6 ay sonra görmek isteriz. Bu, hasta görüldüğünde estetik düzeltme yapılacak manasına gelmez. İyi bir sonuç elde etmek için daha beklemek gerekebilir. Biyolojik olarak yara iyileşmesi 2 yılda tamamlanır.


Z-plasti, yara izini nasıl kırıyor ve uzamasını sağlıyor:


Koldaki lineer yara izinin w-plasty şeklinde çıkarılması. Böylece bir daha kontraktüre yol açmayacak...


Z-plasty:


Yara izinde tam bir düzelme sağlamak için yapılan ameliyatta şu özelliklere dikkat ediyoruz:
Steril şartlarda çalışılır, çünkü enfeksiyon demek izin belirgin kalması demek..
Yara keloid değil ise tam çıkarılır (keloid yada hipertrofik skar durumunda, izin içinden kısmi çıkarma yapılır yada cerrahi çıkarma yapılmaz)..
Uygun ipliklerle yaranın gerilimini bir süre taşıyacak ciltaltı dikişler atılır (bu dikişler aynı zamanda yaranın hafifçe kabarık olmasını sağlar; çünkü yara iyileşirken hafifçe çöker. Everte edilerek -kabartılarak- dikilen bir yara, iyileşme sürecinde hafifçe çöker ve çevresi ile hemzemin olur)..
Cilde mümkün olan en ince iplikle en estetik şekilde dikiş atılır.
Cilt üzerinde yaranın gerilimini taşıyacak ve yara dudaklarını aynı seviyede birarada tutan "strip" denen özel bantlar uygulanır (ki bu bantlarıda özel bir yerleştirme usulü vardır)..
Hasta ikinci yada üçüncü gün kontrole çağrılır. Strip bantlar, hava ve su geçirmediği için iki, üç gün sonra değiştirilmeleri gerekir, yoksa strip bantların altında sulanma olur (bu da enfeksiyona yolaçar)..
Yaranın yerine göre, dikişler uygun günde alınır.
Dikişler alındıktan sonra hasta, gerekiyorsa yara izinin belirginliğini azaltan, izi silikleştiren ürünleri de kullanabilir.

Bu tarz ameliyatlardan sonra pansuman ve yara bakımı çok önemlidir. Yarada oluşabilecek bir enfeksiyon, belirgin iz kalmasına yol açarak tüm çabanın boşa gitmesine neden olur. Kontrollerinize gününde gitmeniz ve doktorunuzun önerilerine tam uymanız önemlidir. Dikişlerinizin tam gününde alınması gerekir ve bu ameliyatın yapıldığı yere göre değişir. Erken alınan dikişler yaranın açılmasına yol açabileceği gibi geç alınan dikişlerde estetik düzeltme sonrası kalan izin daha belirgin olmasına yolaçar. Ayrıca dikiş hattının mümkün olduğu kadar gevşek olması, dikiş hattında gerginlik olmaması gerekir. Bu sebeple el, kol, bacak gibi bölgelere yapılan estetik düzeltmeler sonrası spor gibi bu bölgelerde gerginliğe yol açacak aktivitelerden kaçınmanız önerilir. Yara izlerinin estetik düzeltilmesi ameliyatlarında en büyük risk dikiş yerinde enfeksiyon gelişmesidir. Enfeksiyon uygun tedavi ile geçirilse bile belirgin bir iz kalmasına yolaçar ve tüm çabamız boşa gitmiş olur. Enfeksiyonu önlemek için ameliyat öncesi ve sonrası hastaya antibiyotik verilir.

ESTETİK AMELİYAT SIRASINDA ATILAN DİKİŞİN İZİNİN EN AZ KALMASI İÇİN YAPILABİLECEK 11 ŞEY


Ameliyat kesisi, ciltteki hatlara paralel yapılır. Böylece izin daha az dikkat çekmesi sağlanır. Örneğin alındaki bir iz yukarıdan aşağı yönde ise çok dikkat çeker. Halbuki alnımızdaki çizgilenmeler yataydır. Kesi izi de yatay olursa, çiltteki çizgiler arasında kaynar gider, dikkat çekmez.
Kesi dikilirken pot olmaması için yuvarlak değil, elips şeklinde olmalıdır. Böylece dikildiğinde dikiş hattı düz olur ve başlangıç ve bitiş noktalarında pot olmaz.
Ameliyat kesisi yapılırken bistüri dokulara dikine tutulur, yatay yada eğik tutulmaz. Böylece izin, olabilecek en ince dikiş izi olması sağlanır.
Ameliyat sırasında dokuya en az hasarı verecek aletler kullanılır (örneğin ince dişleri olan ince uçlu doku pensetleri).
Dikiş atılıp yara kapatılmadan önce kanamalar durdurulmalıdır. Kanama olursa yara hattında kan birikebilir (hematom) ve bu da yara hattında enfeksiyon ve dikiş izinin daha enli olma riskini artırır.
Dikiş hattı kapatılırken arada ölü boşluk kalmadığına emin olunmalıdır.
Dikiş hattına yük binmemelidir. Dikiş hattındaki ağırlığı ve gerilimi ciltaltı dikişler ve cilde uygulanan steri-strip bantlar taşımalıdır. Böylece cilde çok ince, iz bırakmayan, sadece yara kenarlarını birarada tutan dikişler atılabilir.
Dikişler atılırken yara hattının hafifçe kabartılarak atılması gerekir. Unutmayın, dikiş izi iyileşirken mutlaka kontrakte olacaktır; yani boyu kısalır ve hafifçe çöker. Yara izi hafifçe çökeceğinden dikilirken hafifçe kabartarak dikilir. Daha sonra dikiş izi hafifçe çöktüğünde, çevresi ile hemzemin olacaktır.
Mümkün olduğu kadar cilde naylon dikişler kullanınız.
Dikişler tek tek atılır, continu dediğimiz sürekli dikiş atılmaz.
Yerine göre mümkün olduğu kadar ince iplikler kullanılır.
Hasta yara pansumanının takibi konusunda eğitilir.
Kaynak: www.skintherapyletter.com

KOLLARDAKİ FAÇA İZLERİNE ESTETİK YAPILIRMI?


estetik cerrahi Bu konuda bana çok fazla sayıda soru gelmekte: kollarımda jilet izleri var, bıçak izleri var, bu izlere estetik düzeltme olurmu, silebilirmiyiz? şeklinde... Lütfen bu konuda bana mail atmayınız. Sorunuzun cevabı hemen burada:
estetik cerrahi Kollardaki jilet ve bıçak izleri genellikle yanyana duran çok sayıda, ince çizgi şeklindedir. Bu izlerin cerrahi düzeltmesi olmaz, çünkü izleri çıkarıp estetik dikişlerle diksek bile eski halindan farklı olmayan izler kalacaktır. Ancak izler geniş ise, izler çıkarılıp estetik dikişler atılarak inceltilebilirler; yine de ince birer dikiş izi kalacaktır.
estetik cerrahi Bazen bu izleri silikleştirmek için üzerlerine lazer yada kimyasal maddelerle -peeling solusyonları ile- soyma, zımparalama yapılmaya çalışılır. Bu durumda da ya izler geçmez yada bu seferde zımparalanan-soyulan alanda leke kalır.
estetik cerrahi Eskiden bu izlerin tam üzerlerine -ince, açık renkli izin üzerine- cilt renginde dövme yada kalıcı makyaj yaptırılması önerilirdi. Sonra bu yöntemin iyi bir sonuç vermediği görüldü. Bu yöntemde izin üzerine cilt renginde dövme yapılınca artık izin farkedilmeyeceği düşünülüyor, halbuki ya dövme boyasının rengi tam tutturulamıyor yada güneşin etkisi ile cilt rengi, esmerleşip, açıldıkça izin üzerine yapılan dövme -yada kalıcı makyaj- rengi aynı kaldığından, bu yöntem, izi daha da belirgin hale getiriyor.
estetik cerrahi Kollardaki bıçak ve jilet izlerinin (faça izlerinin) bence tek tedavisi yoketmek değil, onları kamufle etmek. Bu da 2 yolla yapılabilir; biri kalıcı, diğeri geçici bir yöntemdir.
Profesyonel, kapatıcı, kamuflaj makyajı (geçici bir çözümdür): Bu gibi izleri kapatmak üzere özel kapatıcı makyaj ürünleri vardır. Bu ürünleri genellikle parfümeri mağazalarında bulamazsınız. Profesyonel sahne makyajı uzmanları, bu ürünleri genellikle sahne ve Tv sanatçılarının yüzlerindeki izleri kapatmak için kullanır. Bu makyaj malzemeleri suya dayanıklıdır; bu ürünlerle izlerin üzerine kapatıcı makyaj yaptıktan sonra denize, havuza gidebilirsiniz; bir kaç gün çıkmazlar. Bu ürünleri nereden bulabileceğinizi ve nasıl kullanacağınızı öğrenmek için profesyonel bir makyaj uzmanından yardım almalısınız. Bu konuda daha geniş bilgiyi Kamuflaj-makyaj ile yara izlerinin saklanması sayfamızda bulabilirsiniz.
Kamuflaj için desenli dövme (kalıcı bir çözümdür): Faça izlerini gizlemenin bir yolu da, üzerlerine bol renkli, desenli bir dövme yaptırmaktır. İzler, dövmenin içinde yine belli olur ama genellikle insanlar ilk bakışta dövmenin desenine dikkat ederler, faça izlerini görmezler. Bu konuda bir vaka örneğini Türkiyede dövme sanatı sayfamızda görebilirsiniz. Tabii bu yöntemde, izin olduğu bölgeye büyükçe bir dövme yapılacaktır, bunu da gözönüne almalısınız.

Bu konuyu internette aramak için kullanabileceğiniz anahtar kelimeler (keywords) :
scar revision, z-plasty, w-plasty, v-y plasty, surgical scar revision, scar removalOnline soru sorabilirsiniz

ESTETİK AMELİYATLARIN 3 BOYUTLU ANİMASYONLARI

estetik cerrahi Amerikan plastik cerrahi derneği, bir çok ameliyatın nasıl yapıldığını, kısa anatomi bilgisinin ve ameliyat tekniklerinin anlatıldığı 3 boyutlu animasyonlar hazırlatmış. Aşağıdaki resime tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

ESTETİK AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HASTA RESİMLERİ


estetik cerrahi Bu web sitesi oluşturulurken sitenin, "Yasal uyarılar" sayfasında belirtilen tüm kanun, tüzük ve kriterlere uygun olmasına özen gösterilmiştir. Bu sebeple web sitemde hastaların estetik ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrası görüntülerine (fotoğraf, video), hastalardan yazılı izin alınmış olsa dahi, yer verilmemektedir. Sitede, site ziyaretçileri ve hastalar için eğitici olduğu düşünülerek konmuş video ve görüntüler ise yabancı kaynaklıdır.

DİKKAT!


estetik cerrahi Lütfen dikişleriniz alınıp, yaralarınız iyileştikten sonra, doktorunuzla iletişiminizi kesmeyiniz. Ameliyattan sonra 6. ayda ve 1. yılda mutlaka doktorunuza kontrole gidiniz.

estetik cerrahi Ameliyatınızla ilgili herhangi bir sorununuz olduğu taktirde ilk olarak kendi doktorunuza başvurunuz. Estetik ameliyat olmuş ve ameliyat sonucunda pürüzler olan hastaların en sık yaptıkları hata, kendi doktorlarına kontrole gitmemeleri; başka bir doktora başvurmaları ve sabırsız olmalarıdır.

estetik cerrahi Her ameliyatın kendine göre bazı riskleri vardır ve ameliyat sonunda bazı istenmeyen sonuçlar, pürüzler oluşabilir. Genellikle bu pürüzler, ufak revizyonlarla düzeltilebilecek sorunlardır. Unutmayın ki estetik cerrahide, canlı dokulara şekil verilmektedir ve ameliyatın sonucu genellikle tüm şişlikler inip, dikişler iyileşmeden görülemez. Bu iyileşme süreci, yerine göre 1-2 ay ile 1 yıl arasında bir zaman alır. Bu yüzden ameliyatınız sonunda pürüz kaldıysa öncelikle ameliyatınızı yapan kendi doktorunuza başvurun ve sabırlı olun.

estetik cerrahi Revizyon ameliyatlarını yapmak için o bölgede iyileşmenin tamamlanmasını beklemek gerekir. Bu yüzden sabırlı olun. Mutlaka kendi doktorunuza kontrole gidin ve iletişiminizi kesmeyin.

Ameliyattan önce ameliyatınız hakkında bilgilenin; ameliyat günü cesaretli olun; ameliyattan sonra sabırlı olun..

estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar öncesi önerilerim için "burayı tıklayın.."
estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar sonrası önerilerim için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahi Ameliyatların ve ameliyatsız estetik uygulamaların fiyatları, ücretleri ile ilgili genel bilgi için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahiZiyaretçilerim hangi ülkelerden (son 24 saat):

ip-location

 
 


,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ Bu site, en iyi şekilde, en az 1280 X 800 çözünürlük, İnternet Explorer son sürüm ile ve hızlı bir internet bağlantısı ile görüntülenir,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸