estetik cerrahi Bu sayfanın son güncellenme tarihi:
   
 

duyuru
Bookmark and Share


duyuru2

duyuru3

duyuru4

        CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATLARI (ERKEKTEN KADINA / KADINDAN ERKEĞE)

BU AMELİYATLAR KİMLERE YAPILABİLİR?

Cinsiyet değiştirme ameliyatları, fiziken, ruhen ve adli olarak bu ameliyata uygun kişilere yapılabilir. Transeksüel kişiler öncelikli olarak psikiatri kliniklerinin hastalarıdır. Gerekli izleme döneminden sonra gerekli görülürse cinsiyet değiştirme ameliyatlarını olabilirler. Öncelikle bu kişilerin, 3-6 ay boyunca psikiatrist, plastik cerrah, klinik psikolog, endokrinoloji uzmanı, genetik uzmanı, nörofizyolog, jinekolog, ürolog, sosyal çalışma uzmanı ve yasal danışmandan oluşan bir ekip tarafından izlenmeleri gerekir. Hastaya gerekli testler ve klinik değerlendirmeler yapılmalı, ameliyat sonrası vücudunda olacak geri dönüşü olmayan değişiklikler hasta ile ayrıntılı olarak konuşulmalıdır. İzleme ve değerlendirme dönemi sonunda ameliyata karar vermek için şu koşullar sağlanmalıdır:

estetik cerrahi İzleme dönemi sonunda kişinin "Transeksüel" olduğu kesinleşmelidir.
estetik cerrahi Kişi seçtiği cinsel kimliği ile ruhsal olarak uyum sağlamalı.
estetik cerrahi Kişi 21 yaşından büyük ve yasal olarak karar verebilecek konumda olmalı.
estetik cerrahi Kişi psikotik olmamalı, belirgin depresyonu olmamalı.
estetik cerrahi Kişinin yakınlarından en az biri bu cinsiyet değişimi kararını desteklemeli.
estetik cerrahi Kişinin, polis tarafından aranmadığı tespit edilmeli.
estetik cerrahi Ameliyat için kişinin yazılı izni alınmalı ve bu ameliyat sonunda infertil-steril (üreme yeteneğini kaybedeceği) olacağını bilmelidir.
estetik cerrahi Kişinin genel vücut ölçüleri yeni cinsel kimliği ile uyumlu olmalı.
estetik cerrahi Kişi ameliyattan sonrada bir süre takip edilebilir konumda olmalı.
estetik cerrahi Kişinin ilaç, alkol bağımlılığı olmamalı (ameliyat sonrası rehabilitasyonu kötü yönde etkiler).
estetik cerrahi Kişi yeni cimsel kimliğini en az 2 yıldır istiyor olmalı.
estetik cerrahi Kişi en az 2 yıldır yeni cinsel kimliğine uygun şekilde davranıyor olmalı.
estetik cerrahi En az 6 ay hormon tedavisi görmüş olmalı.

Tüm bu koşullara uygun olan kişi yukarıda üyeleri sayılan tıbbi ekip tarafından değerlendirilerek, uygunsa cerrahi girişim için hazırlanır. Hastalara normal ameliyat öncesi tetkikler ve HİV, hepatit, sifilis testleri rutin olarak yapılmaktadır.
Kaynak: Türk plastik cerrahi dergisi cilt:6 sayı:1 ocak-nisan 1998; Transeksüellerin preoperatif değerlendirilmesi ve yapılması gerekli konsültasyonlar, Prof. Dr. Ramazan Kahveci-Uludağ üniversitesi tıp fakültesi-Plastik ve rekonstrüktif cerrahi A.D. / Alıntı, Sayın Prof. Dr. Ramazan Kahveci'nin sözlü izni ile yapılmıştır.


KADINDAN ERKEĞE CİNSİYET DEĞİŞİMİ

Bu hastalarda penis oluşturulurken hastanın erkek cinsel fonksiyonu kazanması ve ayakta idrar yapabilmesi amaçlanır. Üreme fonksiyonunu kazanması doğal olarak mümkün değildir.
Bir çok farklı yöntemle penis oluşturulabilir. En sık uygulanan yöntemler bacak dış kenarından alınan bir doku ile penis oluşturma ve koldan alınan doku ile penis oluşturmadır. Bu yöntemler mikrocerrahi gerektirir. Taşınan dokuya şekil verilir, içinde sertliği sağlayacak yapı (kemik yada penil protez ile) oluşturulur, idrar yolu oluşturulur; daha sonra bu doku, alıcı alana damarlar ve sinirleri dikilerek adapte edilir. Sinir onarımı yapıldığından 6 ay içinde hasta oluşturulan penisinin cildinden hissetmeye başlar.

Serbest doku nakli ile penis oluşturulması ameliyatları son derece uzun ameliyatlardır (yönteme göre 10 saat, 18 saat, 22 saat sürebilir) ve mutlaka ekip çalışması gerektirir. Aslına bakılırsa penis oluşturulması ameliyatı bu hastalarda en son yapılması gereken ameliyattır. İlk önce psikiyatrik izlem, hormon tedavisi, mastektomi, histerektomi gibi girişimler yapılmalı; penis oluşturma ameliyatı en sona bırakılmalıdır.

Göğüs dokusunun alınmasında en önemli nokta, dikiş izini en az tutacak şekilde meme dokusunun alınması ve bir erkek göğsü görünümünün elde edilmesidir. Bu hastalarda meme cildinin ne kadar fazla olduğu ve cildin elastikiyeti önemlidir. İri göğüsleri olan hastalarda, fazla cildin çıkarılması kaçınılmaz olduğundan mutlaka göğüs üzerinde dikiş izleri kalacaktır. Şayet meme cildi fazla değilse sadece meme uçlarından ameliyat yapılıp göğüs üzerinde dikiş izi bırakılmadan meme dokusu alınabilir. Hangi yöntemin seçileceğinde meme cildinin fazlalığı ve elastikiyeti önemlidir. Cilt ne kadar elastikse, meme cildinin fazlalığı ne kadar azsa, ameliyat sonunda göğüsde dikiş izi kalma ihtimali o kadar azdır. Hormon tedavisi alan hastalarda meme dokusu ufalmış olabilir, burada meme dokusunun miktarından çok meme cildinin fazlalığının önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Kişinin meme dokusu ufalmış olsa da, meme cildi fazla ise (göğüsler içi boşalmış gibi sönük olabilir fakat cilt fazla ve sarkmış olabilir) ameliyat sonucunda göğüs üzerinde kaçınılmaz olarak dikiş izi kalacaktır. Bu hastalar ameliyattan önceki dönemde göğüslerini saklamak için bir göğüs bantı ile sarıp ve göğüslerini bastırabiliyorlar. Bu göğüslerin üzerine sarılan bant göğüs cildinin esneyip daha da büyümesine yolaçabilmektedir; bu yüzden ameliyat sonrasında göğüs cildinde dikiş izi kalma ihtimalini artırır ve kullanılmamalıdır.

Kadın göğüsü ile erkek göğüsü arasındaki en önemli anatomik farklardan biri de meme altı hattıdır. Meme dokusu alınırken bu hattı oluşturan bağlar mutlaka uygun noktalardan kesilmelidir; böylece kadın göğüsüne özgü meme altı hattı ortadan kaldırılmış olur. Ameliyatın sonunda sadece meme ucu çevresinde dikiş olsa dahi meme ve göğüs cildinin tam anlamı ile kontrakte olup cildin toparlaması 9 ay, 1 sene vakit alır.


ERKEKTEN KADINA CİNSİYET DEĞİŞİMİ

Erkekten kadına cinsiyet değiştirme ameliyatlarında kullanılan bir çok yöntem vardır. Bunlardan en sık kullanılanları:

estetik cerrahi Penis cildinin içeri döndürülerek (aynı bir eldiven parmağının ters dönmesi gibi) vajen oluşturulması: Bu yöntem 1970'den beri uygulanmakta olup o yıldan bugünlere kadar yöntemde bazı modifikasyonlar yapılmıştır.
estetik cerrahi Bacaktan yada kasıktan alınan cilt yamaları ile vajen oluşturulması.
estetik cerrahi Bir barsak segmenti kullanılarak vajen oluşturulması.
estetik cerrahi Bacaktan kasığa yakın bölgeden kas-cilt dokusu kullanılarak vajen oluşturulması.
estetik cerrahi Kadın cinsel organındaki büyük dudakların oluşturulması için genellikle scrotum (testis) cildi kullanılır.

Bu hastalarda cinsiyet değişimini tamamlamak için aşağıda sıralanan girişimlerde yapılabilir:

estetik cerrahiRinoplasti: Bu hastalarda feminen bir burun görüntüsü oluşturulmalıdır. Ameliyattan önce bilgisayarda resim üzerinde bir rötuş çalışması yapılır. Burun sırtında kemer varsa alınır, kavisli bir burun sırtı ve kalkık bir burun ucu feminen bir görüntü sağlar. Burun genişse daraltılır (burun ameliyatları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız).
estetik cerrahiYüz hatlarının revize edilmesi (feminen bir görüntü verilmesi, yüz feminizasyonu): Gerekli yerlerde implant ile büyütme yapılması (mesela elmacık kemiklerinin implant ile büyütülmesi, ayrıntı için tıklayınız; yada yağ enjeksiyonu ile dudakların, elmacık kemiklerinin büyütülmesi, ayrıntı için tıklayınız)

estetik cerrahiEpilasyon: Son yıllarda oldukça popüler olan lazer ve IPL epilasyon cihazları ile kalıcı epilasyon sorun olmaktan çıkmıştır.

estetik cerrahiAdem elmasının küçültülmesi: Adem elması, boyunda gırtlak kıkırdaklarının oluşturduğu erkeksi bir anatomik çıkıntıdır. Bir çok erkek transeksüel bu kabartıyı kapatmak için boynuna fular takmaktadır. Ufak bir ameliyat ile adem elması ufaltılabilmektedir (tamamen çıkarmaktan bahsetmiyorum). Bu ameliyat tam adem elmasının üzerinden yapılan ufak bir kesiden yapılır ve estetik dikişlerle kapatılır; fazla dikkat çekici bir iz kalmaz. Ameliyat sırasında ses tellerine zarar gelmesi, bazı hastaların (ve bu ameliyatı yapmayan bazı doktorların) en büyük korkusudur. Bu ameliyat sırasında adem elmasının tamamen çıkarılıp o bölgenin dümdüz hale getirilmesi amaçlanmamaktadır. Yapılan işlem, adem elmasını oluşturan kıkırdağın en çıkıntılı kısmını almak, o kıkırdağı ufaltmaktır. Ameliyat sırasında bu kıkırdağın en üst ve dışa çıkıntılı kısmı alınır; aşağılara, ses tellerine yakın olan kısmına dokunulmaz. Ayrıca ameliyat sırasında gırtlak içine de girilmez, ameliyat tamamen gırtlak yapısının dış yüzeyinde sınırlıdır. Ses telleri ise gırtlak içinde bulunur.

estetik cerrahiSes cerrahisi (K.B.B. uzmanları yapmaktadır): Ameliyatla sesi inceltmek mümkündür. Bu ameliyatlara fonoplasti adı verilir.

Örnek bir hastanın fonoplasti öncesi ve sonrası ses kaydı.. Oldukça etkileyici sonuç alınmış..

estetik cerrahiMeme protezi ile göğüs büyütme: Erkek ve kadında göğüs anatomisi tamamen farklıdır. Erkek transeksüellerde meme büyütme ameliyatı yapılırken bu farklara dikkat etmek gerekir. Örneğin bayanda meme altında bir hat (meme altı hattı) varken erkekte bu normalde yoktur. Ayrıca hormon tedavisi sonucu göğüslerde bir miktar büyüme olacağı unutulmamalı, yeteri kadar hormon tedavisi almadan meme büyütme ameliyatı düşünülmemelidir (en az 18 ay hormon tedavisi almış olmak gerekir). Erkek transeksüellerde memealtı hattı normalde olmadığından silikon jelli protez yerleştirirken bu hattın yeri doğru tespit edilmeli ve protez konduktan sonra ameliyat izinin, yeni oluşturulan meme altı hattına denk gelmesi sağlanmalıdır. Bir önemli noktada bu hastalarda protezin hemen meme dokusu altına mı, yoksa göğüs kası altına mı yerleştirileceğidir. Hastalar genetik olarak erkek olduklarından göğüs kası genetik olarak bayan olan kişilere göre daha güçlüdür. Bu sebeple göğüs kası altına konan protezler, kasın kasılması ile yer değiştirebilir (protezler yukarı doğru yer değiştirebilir ve dış görünüş bozulur). Öte yandan meme dokusu altına konan protezler de, kişide meme dokusu az olduğu için doğal bir görüntü vermeyebilir, dışarıdan dokununca protezler hissedilebilir (çünkü protezi örten meme dokusu azdır). Bir diğer önemli noktada, meme protezleri konduktan sonra meme uçlarının, protezlerin ortasına denk gelmesidir. Erkek transeksüellerde meme büyütme ameliyatı, bayanlara yapılan meme büyütme ameliyatından daha ayrıntılı ve zordur; fakat doğru planlandığında doğal görünen, kadınsı bir göğüs görüntüsü elde edilebilir.

estetik cerrahi Liposuction

estetik cerrahi Kaş kaldırma: Yüze feminen bir görüntü kazandırmak için yapılabilir.

estetik cerrahi Dudak kalınlaştırma: Sıklıkla eriyebilen dolgu maddeleri ile yapılır.


Ameliyat teknikleri ve diğer bir çok konu için bu siteye bakmanızı öneririm (Türkçe dil seçeneği var): Başarılı bir değişim öyküsü.. Sitede adı geçen Lynn Conway, ünlü pentium işlemcilerinin mimarlarından olan bir bilgisayar mühendisiymiş!!
http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/conway.html


Bu konuyu internette aramak için kullanabileceğiniz anahtar kelimeler (keywords) :
gender reassignment, sex reassignment, vaginoplasty, feminization surgery, transgender surgery, facial feminization, transgender phonoplastyOnline soru sorabilirsiniz

ESTETİK AMELİYATLARIN 3 BOYUTLU ANİMASYONLARI

estetik cerrahi Amerikan plastik cerrahi derneği, bir çok ameliyatın nasıl yapıldığını, kısa anatomi bilgisinin ve ameliyat tekniklerinin anlatıldığı 3 boyutlu animasyonlar hazırlatmış. Aşağıdaki resime tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

ESTETİK AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI HASTA RESİMLERİ


estetik cerrahi Bu web sitesi oluşturulurken sitenin, "Yasal uyarılar" sayfasında belirtilen tüm kanun, tüzük ve kriterlere uygun olmasına özen gösterilmiştir. Bu sebeple web sitemde hastaların estetik ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrası görüntülerine (fotoğraf, video), hastalardan yazılı izin alınmış olsa dahi, yer verilmemektedir. Sitede, site ziyaretçileri ve hastalar için eğitici olduğu düşünülerek konmuş video ve görüntüler ise yabancı kaynaklıdır.

DİKKAT!


estetik cerrahi Lütfen dikişleriniz alınıp, yaralarınız iyileştikten sonra, doktorunuzla iletişiminizi kesmeyiniz. Ameliyattan sonra 6. ayda ve 1. yılda mutlaka doktorunuza kontrole gidiniz.

estetik cerrahi Ameliyatınızla ilgili herhangi bir sorununuz olduğu taktirde ilk olarak kendi doktorunuza başvurunuz. Estetik ameliyat olmuş ve ameliyat sonucunda pürüzler olan hastaların en sık yaptıkları hata, kendi doktorlarına kontrole gitmemeleri; başka bir doktora başvurmaları ve sabırsız olmalarıdır.

estetik cerrahi Her ameliyatın kendine göre bazı riskleri vardır ve ameliyat sonunda bazı istenmeyen sonuçlar, pürüzler oluşabilir. Genellikle bu pürüzler, ufak revizyonlarla düzeltilebilecek sorunlardır. Unutmayın ki estetik cerrahide, canlı dokulara şekil verilmektedir ve ameliyatın sonucu genellikle tüm şişlikler inip, dikişler iyileşmeden görülemez. Bu iyileşme süreci, yerine göre 1-2 ay ile 1 yıl arasında bir zaman alır. Bu yüzden ameliyatınız sonunda pürüz kaldıysa öncelikle ameliyatınızı yapan kendi doktorunuza başvurun ve sabırlı olun.

estetik cerrahi Revizyon ameliyatlarını yapmak için o bölgede iyileşmenin tamamlanmasını beklemek gerekir. Bu yüzden sabırlı olun. Mutlaka kendi doktorunuza kontrole gidin ve iletişiminizi kesmeyin.

Ameliyattan önce ameliyatınız hakkında bilgilenin; ameliyat günü cesaretli olun; ameliyattan sonra sabırlı olun..

estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar öncesi önerilerim için "burayı tıklayın.."
estetik cerrahi Ameliyatlar ve ameliyatsız estetik uygulamalar sonrası önerilerim için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahi Ameliyatların ve ameliyatsız estetik uygulamaların fiyatları, ücretleri ile ilgili genel bilgi için "burayı tıklayınız.."
estetik cerrahiZiyaretçilerim hangi ülkelerden (son 24 saat):

ip-location

 
 


,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸ Bu site, en iyi şekilde, en az 1280 X 800 çözünürlük, İnternet Explorer son sürüm ile ve hızlı bir internet bağlantısı ile görüntülenir,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸